30 politiija soitet massit barggu

Sullii 30 Harstad politiija sáhttet massit iežaset barggu ođđa politiijaođastusa geažil. Politiijameašttir Hugo Heinstein dadjá Harstad tidene -áviisii ahte buot oktasašdoaibmi bálvalusat leat boahtte áiggis eahpesihkaris dilis, muhto sii áigot fállat nu oallugiidda go vejolaš eará virggiid. Hárstad politiijastašuvnna eai áiggo duohtadit go Gaska-Hålogalándda politiijaguovddአjuhkojuvvo goabbatge ođđa politiijaguovddážii, namalassii Romsii ja Nordlándii.