25 årsverk til Karasjok

– Det er jo en god nyhet vi fikk, sier avdelingsleder i Finnmarksklinikken, Ellen Ingrid Eira.

Finnmarksklinikken i Karasjok

Finnmarksklinikken i Karasjok

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Finnmarkssykehuset foreslår å samle døgntilbudet innen rus og psykiatri i Karasjok og Alta.

Det vil betyr at dagens døgnplasser i Lakselv foreslås flyttet til Karasjok innen 2016. I Lakselv har Finnmarkssykehuset HF i dag akutt-team for pasienter innen psykisk helsevern. Det tilbudet foreslås også flyttet til Karasjok.

– Det er jo en god nyhet vi fikk, sier avdelingsleder i Finnmarksklinikken, Ellen Ingrid Eira.

Glad for nyheten de fikk

Ellen Ingrid Eira

Avdelingsleder i Finnmarksklinikken, Ellen Ingrid Eira.

Foto: Nils Johan Eira / NRK

Direktør i Finnmarkssykehuset, Torbjørn Aas hadde i løpet av 4. mars informasjonsmøte i Lakselv og Karasjok. Møtet som fant sted i Lakselv var ikke så gledelig for de ansatte, direktøren kunne fortelle at 25 årsverk foreslås å bli flyttet til Karasjok.

Men for de ansatte i Finnmarksklinikken i Karasjok var det en positiv nyhet de fikk.

– Det var en hyggelig melding vi fikk idag og vi er glad for at de har snudd i saken, sier Ellen Ingrid Eira.

Eira mener at det er bra gjort at de snur i saken og ikke vil flytte noen årsverk fra Karasjok. Hun er også takknemlig for at Finnmarkssykehuset ser kompetansen de har i Karasjok, og at de ikke deler opp institusjonen.

– Det er bra at de vil beholde Finnmarksklinikken i Karasjok, avslutter Eira.

Best tilbud til pasientene

Anbefalingen om å samle døgntilbudet i psykisk helsevern og

Torbjørn Aas

Gunn Heatta og Torbjørn Aas

Foto: Nils Johan Eira / NRK

rus i Karasjok og Alta, er vurdert til å gi det beste tilbudet til pasientene i Finnmark, det beste grunnlaget for et godt fagmiljø og framtidig rekruttering, og ivareta vår rolle som utdannings- og forskningsinstitusjon.

– Min innstilling samsvarer med flere faggruppers utredning. Det jeg har vektlagt, er dagens sterke fagmiljø, rekruttering, kompetanse, forskningsmiljø og evne til å utdanne våre egne spesialister, sier direktør i Finnmarkssykehuset, Torbjørn Aas.

I desember ble en rekke endringer vedtatt i styret, men spørsmålet om hvor vi i framtiden har de beste forutsetningene for å ha et godt behandlingstilbud, ble utsatt. 20. mars skal styret beslutte hvor de mener det er best å samle fagmiljøene.