200.000 til allhusplanene

Sametingsrådet gir 200.000 kroner i støtte til Drag idrettslag til forprosjektet «Allhus på Drag». Målet er et flerbruksbygg som skal ligge i umiddelbar nærhet til skolen og kunstgressbanen på Drag i Tysfjord. I dag skjer alle tilsvarende aktiviteter i en gymsal på Drag skole, hvor kapasiteten er sprengt. Kultur- og miljødelen i allhuset er like viktig som idrettsdelen. – Allhuset vil være et kulturprosjekt like mye som et idrettsprosjekt, og befolkningen i området har også behov for en møteplass, sier sametingsråd Silje Karine Muotka i en pressemelding.

Drag skole
Foto: Harrieth Aira / NRK