NRK Meny
Normal

Konflikt mellom lokale og samer i 200 år

Han har opplevd og dokumentert en urgammel strid mellom samer og lokalbefolkning i Røros. Nå ser han lysere på fremtiden.

Elden på Røros

Her er en strid i Elden på Røros. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Beate Arnøy/NRK

Sverre Fjellheim

Sverre Fjellheim, Gåebrien sijte.

Foto: Privat

– Mesteparten av konflikten handler om erstatning for reinskade og tvister om reinbeiteområde, forteller Sverre Fjellheim.

Sverre Fjellheim som har sine røtter i samebyen Gåebrien sijte, har opplevd striden på nært hold, fordi han har arbeidet med dokumentasjon av sørsamisk historie og kultur i nesten 40 år.

– Det har vært rettsaker mellom de lokale og samene siden midten av 1800-tallet, og nesten helt frem til i dag, sier han.

Fjellheim forteller at Samene har tapt nesten alle beiteområde-rettsaker frem til selbu-saken i 2001.

Ser lysere på fremtiden

Røros kommune har nylig offentlig sagt seg positiv til å bli en del av forvaltningsområde for samisk språk. Dette er en utvikling Fjellheim setter stor pris på.

– De siste 15 årene har jeg merket at samfunnet har blitt mer og mer positiv til det samiske. Det har vel kanskje vært også veldig personavhengig. Det vil si hvem som er ordfører til tid og annen, og hvem sitter i kommunestyret, sier han.

Tror du de som har vært negative til det samiske har blitt positive?

– Det finnes nok negative holdninger i dag også, men jeg har merket en veldig positiv forandring den siste tiden, sier Fjellheim.

Han gleder seg over at Røros kommune har blitt positiv til det samiske, og enda mer gledelig er det at de vil etablere samisk hus i bygda.

Frykter ikke samiske skilt blir vandalisert

I mediene har det kommet frem at kommuner som blir medlem i det samiske språkforvaltningsområde, opplever negative reaksjoner blant innbyggere.

I Kåfjord kommune i Nord -Troms, gikk innbyggere så langt at de skjøt på de samiske skiltene.

Er du redd for at det samme skal skje i Røros?

– Vanskelig å si. Jeg håper at det ikke skjer, men man skal ikke utelukke det, sier Fjellheim.

– Tror Røros blir samisk

Fjellheim har hørt at både ordfører og rådmann har vært i Sametinget for å drøfte innlemmelsen til forvaltningsområdet, men han tør ikke tro på dette før et formelt vedtak ligger på bordet.

– Jeg har derimot veldig god tro på det politiske klimaet for at dette blir realisert, sier Fjellheim.

Dersom Røros blir innlemmet tror Fjellheim at det blir en positiv opplevelse. Samene har følt på det negative lenge nok, nettopp på grunn av de konfliktene som har vært.

Hvordan tror du de som har vært negativ til det samiske vil ta dette?

– Noen vil sikkert være uenig og negativ, men det har ikke så stor betydning, når det offentlige er positiv, avslutter Sverre Fjellheim.