2.4 millioner til Tysfjord for å gjenskape tillit

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilger penger til Tysfjord for å gjenskape tillit i samfunnet.

Tysfjord politikere
Foto: KÅRE RIIBE RAMSKJELL / NRK

Pengestøtten utbetales over to år, og forvalteren skal være Árran lulesamisk senter på Drag i Tysfjord.

Direktør Lars Magne Andreassen er takknemlig for bidraget som kommer.

– Det er et tegn på at departementet har forstått hvorfor det er viktig å satse på tillitsbygging i Tysfjord-saken, sier Andreassen.

Lars Magne Andreassen som er direktør ved det lulesamiske senteret Árran på Drag i Tysfjord.

Árran-direktør Lars Magne Andreassen

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Ifølge Andreassen sier han at det er en kjent sak at det har vært manglende tillit til særlig kommunale, som har vært medvirket til taushet og manglende hjelp.

– Det vi rett og slett ønsker er å påpeke viktigheten. Og at kommunen innrømmer at de ikke har så god innsikt, og at de trenger innsikt i samiske forhold.

Han sier at deler av pengene skal gå til kulturkompetanse og lage kurspakker til alle etater som jobber med samiske forhold.

– Det andre er at vi ønsker å fortsette med jobben Árran allerede har gjort som har vært et møtested med seminarer og foredrag. Og vi ønsker å bistå med hjelp slik at ungdomsforeninger kan arrangere treff.

– Vil bidra til positiv utvikling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tidligere bevilget 7,5 millioner kroner til Tysfjord kommune til oppfølgingsarbeid etter overgrepsavsløringene. Men nå har de ytterligere bevilget pengestøtte.

Jan Tore Sanner på pressekonferanse

kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Foto: regjeringa.no

– Overgrepssakene som er avslørt i Tysfjord kommune gjør dypt inntrykk på oss alle. Vi har satt i verk flere tiltak for å hjelpe ofre og pårørende, og tiltak som skal bidra til en positiv utvikling. Det er avgjørende at vi får bygget opp tilliten mellom den samiske befolkningen og offentlige myndigheter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Etter nyttår tiltrer Tor Erik Rønne som prosjektleder for en ny arbeidsgruppe som skal jobbe med å følge opp ofre og iverksette langsiktig, forebyggende tiltak som skal hindre nye seksuelle overgrep mot barn og unge.