To mill. mer til verdiskapning

Regjeringen vil gi to millioner kr mer til verdiskapningsprogrammet som Sametinget forvalter.

Laila Inga har mye å tilby turistene

Laila Inga er en av aktørene som tilbyr turister samiske kultur.

Foto: Arild Inga

I år var bevilgningen 6,5 mill. kr, og dermed blir rammen for neste år 9,5 mill. kr.

– Hovedmålsettingen med programmet er å fremme levedyktige virksomheter, og bidra til en bærekraftig utvikling i samiske samfunn. Programmet må sees i sammenheng med en rekke andre programmer og satsinger innenfor næringsutvikling og reiseliv, heter det i budsjettforslaget til regjeringen.

Ifølge budsjettdokumentet er økningen gitt på bakgrunn av Sametingets ønske om en fortsatt utvikling av programmet.