NRK Meny

19 fylker deles i 10 regioner

Gjennom regionreformen skal 19 fylker deles i 10 regioner, men en region er ikke bare en region. I dag finnes en mengde ulike regionsinndelinger innenfor samme geografiske område. Politiet har sin region, Statens vegvesen en annen, Mattilsynet en tredje, sykehusene en fjerde, og slik fortsetter det. Flere er nå kritiske til hvordan de ulike regionene innenfor de ulike etatene skal samarbeide.