18 år for drapet på Mannsverk

Hålogaland lagmannsrett har dømt 49-åring fra Kautokeino til 18 års fengsel.

Hålogaland lagmannsrett har dømt 49-åring fra Kautokeino til 18 års fengsel for drapet på Helge Mannsverk.

Dermed har retten lagt seg på aktoratets linje i denne saken.

I går ble det kjent at lagmannsretten mener mannen som skjøt og drepte Helge Mannsverk på Finnmarksvidda for et år siden er skyldig i overlagt drap.

I Indre-Finnmark tingrett ble han dømt til 17 års fengsel. Mannen anket dommen til lagmannsretten fordi han mener han ikke skjøt og drepte Mannsverk med vilje.

Uenig i dommen

Etter at dommen falt i Hålogaland lagmannsrett torsdag ettermiddag har den domfelte gjennom sin advokat Harald Stabell gjentatt at han ikke drepte Mannsverk med vilje.

Han er uenig i at han er skyldig i overlagt drap.

49-åringens forsvarere prosederte i retten for at språklige utfordringer gjør at det burde ligge an for formildende omstendigheter i straffeutmålingen.

Dette tok ikke retten hensyn til.

Avventer mulig anke

Overlagt drap har en strafferamme på inntil 21 år og aktor Torstein Hevnskjel uttalte i retten at den tiltalte burde bli dømt til 18 års fengsel.

Han ba retten heve straffen fra Indre-Finnmark tingrett med ett år, og fikk gehør for dette i Hålogaland lagmannsrett.

Den domfelte har foreløpig ikke avgjort om han skal anke dommen eller ikke.

– Påtalemyndighetene har avsluttet saken med mindre den domfelte, eller Riksadvokaten skulle anke over straffeutmålingen. Det kan jeg ikke svare på nå, sier aktor Torstein Hevnskjel.