17 millioner kuttes i Karasjok

Et enstemmig kommunestyre vedtok i går å stramme budsjettet med 17 millioner kroner.

Kommunestyret i Karasjok

Kommunestyret i Karasjok jobber hardt for å få endene til å møtes.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ordfører Anne Torill Eriksen Balto (Sp) som nå styrer i mindretall, måtte til slutt støtte Arbeiderpartiets forslag til kutt i budsjettet for 2012.

– Jeg er ikke så opptatt av å vinne saker, men av at beslutningene som fattes skal være best mulig for befolkningen, sa Balto etter kommunestyremøtet.

Solveig Boine Nikkinen og Anne Toril Erksen Balto

Det er varaordfører Solveig Boine Nikkinen (Ap) som har flertallet bak seg. Ordfører Anne Toril Eriksen Balto (Sp) må lydig følge flertallets vedtak, etter at det ble brudd mellom Ap og Sp i Karasjok.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Etter møtet var varaordfører Silveig Boine Nikkinen fornøyd med at deres forslag fikk gjennomslag.

– Jeg vil ikke si at befolkningen ikke vil merke noe til kuttene i budsjettet, men både kulturskolen, svømmebassenget og slalombakken er noe av det som kommer til å bestå, sier Nikkinen.

Nikkinen sier at de ikke kommer til å legge ned noen av de eksisterende tilbudene. Det er heller snakk om å kanskje redusere noen tilbud, og de vil også gå gjennom egne rutiner og omdisponere ressurser.

Ordføreren styrer i mindretall etter at Ap trakk seg fra samarbeidet. Opposisjonen har dannet et nytt flertall på 13 representanter, som består av Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Árja, Samefolkets parti og Karasjok lista.

Hør saken her:

Oanehaččat

  • Stierdnáášši joatkášuvva odne

    Alimusriekti joatká odne Stierdnáášši meannudeami. Stiertná orohaga advokáhtat leat ákkastallamin ahte Stiertnás lea oamastanvuoigatvuohta muhtun guovlluin sullos. Maŋŋelaš odne vurdet ahte nuppi joavkku, SARA-joavkku, advokáhtat álggahit iežaset sátnevuoru. Finnmárkkuopmodat, mii lea vuosttebealli, ovdanbuktet ihttin iežaset ákkáid manne dán guovtti joavkkus dušše lea geavahanvuoigatvuohta Stiertnás.

  • Váldan dálkasiid buohcciviesus

    Davvi-Norgga buohcciviessu Romssas lea fuomášan ahte dálkasat leat jávkan lanjas gos vurkejit daid, nu čállá Nordlys áviisa. Áviisa dieđuid mielde leat tableahtat jávkan medisiinnalaš klinihkas. – Lea duođalaš ášši go boastut geavahat A-dálkasiid. Muhto sii eai dieđe vel gii lea váldán dálkasiid, dadjá klinihkkahoavda Markus Rumpsfeld. Buohcciviessu lea váidán ášši politiijaide.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå