16 lys i stolthet og sorg

60 år har gått siden 16 mennesker mistet livet i en bussulykke. Fortsatt er det vanskelig for mange å snakke om den. – Folk ble rådet til å glemme den, sier presten Bierdne Biente.

VIDEO: Minnegudstjenesten

Ivar Toven (t.v.) og Bengt Renfjell

Ivar Toven (t.v.) leste opp navnene på de omkomne. Bengt Renfjell tente lysene.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Torsdag kveld ble tragedien markert i Røyrvik kirke i Nord-Trøndelag. Representanter fra hele reindrifts-Norge var samlet for å hedre og minnes de omkomne.

5. juli 1948 var bussen på vei fra Tromsø og sørover. Reindriftssamene var på vei hjem til sine familier etter å ha avviklet det aller første landsmøtet i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Ivar Tovens far – Aksel – var en av de overlevende.

Preget for livet

- Han overlevde ulykken uten fysiske skader, men psykisk preget den hele livet hans. Far snakket nødig om tragedien, og hvis noen gjorde det, kom tårene med en gang. Jeg så hvordan han led psykisk, forteller han til nrk.no/sami.

Bussulykken i 1948 ble en tabu for sørsamene.

- Jeg synes det er prisverdig av NRL å markere tragedien.

I ærbødighet og stolthet leste Toven opp navnene på de 16 omkomne. Før ulykken gikk disse i spissen for å få opprettet Norske Reindriftssamers Landsforbund. For hvert navn tente Bengt Renfjell et lys. Renfjell er barnebarnet til en av de som omkom.

- Viktig intervju

Bussen var på vei fra det aller første landsmøtet i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). I Dunderlandsdalen i Nordland punkterte det venste forhjulet og bussen havnet i elva. I 1993 laget NRK Sami Radios Nils John Porsanger en TV-reportasje om ulykken.

Torsdag kveld møttes Porsanger og Ivar Toven i Røyrvik kirke.

- Jeg er glad for at far ga intervjuet til NRK Sami Radio i 1993. I intervjuet forteller han om ting som vi ikke var klar over. Dette er jo en dokumentasjon på hvordan han opplevde den. Til oss fortalte han ikke så mye, sier Toven.

Intervjuet med Porsanger var det eneste Aksel Toven ga om ulykken.

SE REPORTASJEN: Dunderlandsdalen-ulykken

- Ville aldri vært der vi er i dag

NRL-leder Nils Henrik Sara sa i sin tale at de omkomne laget plattformen som dagens organisasjon står på.

(Saken fortsetter under bildet)

Nils Henrik Sara

NRL-leder Nils Henrik Sara deltok i minnegudstjenesten i Røyrvik kirke.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- De reiste fra det første landsmøtet i Tromsø i ren glede. Det endte med sorg, og et tilbakeslag for en nystiftet organisasjon, sa han i minnetalen.

Sara sier til nrk.no/sami at reindrifta og NRL aldri hadde vært der den er i dag uten innsatsen til sørsamene.

- Selv om de ble rammet brutalt, maktet de likevel å gjennomføre arbeidet og jobbe videre med organisasjonen. NRL har alltid markert ulykken hvert tiende år, og jeg tror dette har vært til trøst og hjelp for de etterlatte. Her har de hatt en arena hvor de har kunne snakke om hendelsen, sier han.

- Glem ulykken

Presten Bierdni Biente som selv er sørsame, sa i sin tale under minnegudstjenesten i Røyrvik kirke at selv om ulykken skjedde for 60 år siden, står den fortsatt friskt i minne for svært mange i dag.

- I tiden etter tragedien ble alle rådet til å glemme det som hadde skjedd. Rip ikke opp i det som har skjedd, ble det sagt. Mange ble gående i stille sorg. Det ble lagt lokk på vonde minner og vonde følelser. Resultatet av datidens tenkning førte til at det vanskelige og tunge ble liggende i mørket. I dag ville man ha gjort det på en annen måte, sa Biente.

NRL er samlet til landsmøte i Namsskogan i Nord-Trøndelag.

Meerke (t.v.) og Marja Lisa Thomasson mistet sin oldefar i ulykken i 1948.

Meerke (t.v.) og Marja Lisa Thomasson fra Røyrvik mistet sin oldefar i ulykken i 1948.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Korte nyheter

 • Muotka válljejuvvo virggálaččat

  Ovccát Sámediggi vuođđuduvvo odne diibmu 17. Iđđedis duorastaga lea dievasčoahkkinjođihangotti válljen. Dasto válljejuvvo Silje Karine Muotka Sámedikki virggálaččat presideantan ja sámediggeráđi politihkalaš julggaštus ovddiduvvo. Ihttin nammadit maid olbmuid bearráigeahččanlávdegoddái ja Párlamentáralaš ráđđái.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK
 • Bulkke: – Ulmutjahttu då!

  Idet æjvvali Aspmyra bállotjiektjamsaljon Bådådjon Bodø/Glimt ja Roma Conference Leaguean, mij la jahkásasj bállotjiektjamgilpos Europan. 6000 besalvisá lij vuobdedum, ja bulkke de vuorddá ålos tjåhkani juogu dal tjiektjama åvddåla ja aj maŋŋela, juogu dal tjiektjamsaljon ja aj ålggolin. Dajna vájnnot bulkke divnajt ulmutjahttet gå dal, mav bulkke iesj gåhttju, sjaddá stuorra álmmukfæssta Bådådjon duorastagá.

  Glimt-publikum
  Foto: Gisle Forland / NRK
 • Rolffa oahpahii nuoraid

  Dá gieskat besse Dielddanuori nuorat Mátta-Romssas oahppat mo musihka ráhkada. Beakkán sámi Rolffa joavku lei nuoraid guossis. Geahča video dá.

  Dá gieskat besse Dielddanuori nuorat Máttá-Romssas oahppat mo musihka ráhkada. Beakkán sámi Rolffa joavku lei nuoraid guossis.