NRK Meny
Normal

16-åringer skal få stemme

Kommunestyret i Karasjok vedtok i dag å søke om å bli med i forsøksordningen om stemmerett for 16-åringer.

Strømmer til urnene

Kommunestyret i Karasjok vil at 16-åringer skal få avgi stemme i neste års kommunevalg.

Anne Toril Eriksen Balto

Ordfører Anne Toril Eriksen Balto (Sp) vil at 16-åringene i kommunen skal få stemmerett.

Foto: Tor Máhtte Eira Mathisen/NRK

For å få et bredere erfaringsgrunnlag, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemt å gjøre et nytt forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2015.

Landets kommuner er invitert til å søke om å delta i forsøket. Også de kommunene som deltok ved tilsvarende forsøk i 2011 bes om å søke, dersom de ønsker å delta i nytt forsøk.

Fristen for å søke er 1. juni 2014.

Karasjok kommune har innenfor fristen vedtatt å søke om å få være med i forsøksordningen, og søknad vil snart bli sendt til departementet.

Ved utvelgelse av kommuner som skal delta vil det bli lagt vekt på følgende:

  • Det tas sikte på at ca. halvparten av de kommunene som skal delta, vil velges fra de kommunene som deltok ved forsøket i 2011.
  • Det tas sikte på at både store, mellomstore og små kommuner skal delta.
  • Det legges vekt på geografisk spredning slik at alle landsdeler er representert.
  • Variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyret, dvs at man bør ha en spredning av kommuner etter politisk farge. Her vil man ta utgangspunkt i ordførerens parti.
  • Variasjon i alderssammensetningen i kommunen, målt i andelen befolkningen i kommunen som er under 30 år.


Det er viktig at kommunen i sin søknad opplyser om forhold knyttet til disse kriteriene. Det vil være til hjelp når departementet skal ta stilling til hvilke kommuner som skal delta.

I vurderingen av hvilke kommuner som skal velges ut, vil vi også se på begrunnelse og motiv for å delta. Derfor bør søknaden også inneholde en redegjørelse for hvorfor kommunen søker.

Disse kommunene var med i forsøksordningen i 2011:

Austevoll, Gjesdal, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Kautokeino, Kåfjord, Luster, Lørenskog, Mandal, Marker, Namdalseid, Osen, Porsgrunn, Re, Sigdal, Stavanger, Tysfjord, Vågå og Ålesund.