150.000 kr til sørsamiske stedsnavn

Aajege språk- og kompetansesenter har fått 150.000 kroner fra Sametinget til å dokumentere samiske stedsnavn i Femunden sijte, i Røros-området.

– Samiske stedsnavn holder i dag på å forsvinne fra flere samiske områder. De samiske stedsnavnene bærer også på kunnskap om bosetting og naturbruk fra gammelt av, sier sametingspresident Aili Keskitalo til Arbeidets Rett.