Politiets teori: – Et internt oppgjør

– Man kan rett og slett si at dette er en terroraksjon mot vår familie, sier reineier Nils Jovnna Meløy. Reinpolitiet har igangsatt full etterforskning etter at 15 reinsimler er funnet skutt.

Nils Jovnna Meløy (innfelt) og skutt rein

Nils Jovnna Meløy (innfelt) er en av de fire reineierne som har fått sine reinsdyr skutt.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Politiførstebetjent Magne Persen

Politiførstebetjent Magne Persen fra Reinpolitiet, undersøker en av de skutte dyrene.

Foto: Reinpolitiet / Vestfinnmark politidistrikt

Reinsdyrene ble nylig funnet drept i Snekkernes-området i Porsanger kommune, i grenseområdet til Stabbursdalen Nasjonalpark.

– En hel flokk er funnet skutt i vårt sommerbeiteområde. Reinsdyrene er bare skutt og forlatt, og ikke slaktet eller partert for kjøttets skyld. De aller fleste dyrene var simler med avkom, følgelig er derfor avkommet også død, forteller reineier Nils Jovnna Meløy.

Han er en av fire reineiere fra samme famile, som har fått sine reinsdyr drept. NRK møter reineier Nils Jovnna Meløy utenfor lensmannskontoret i Lakselv i Porsanger, rett etter at han har vært og anmeldt saken til politiet.

– Dette føles enormt tungt, sier Meløy.

Mistanke om internt oppgjør

Vestfinnmark politidistrikt skriver at etterforskningen består i å bearbeide de innsamlede tekniske bevis, samt å gjennomføre avhør av et vitne.

Politiet har ingen mistenkte nå, men har teori om at det kan være snakk om personer internt i reindriften som står bak ugjerningene.

– Vi er interessert i få inn opplysninger om observasjoner som er gjort i det aktuelle fjellområdet i løpet av perioden mandag – fredag i forrige uke, sier reinpolitisjef Per Valved.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Skutt rein i Porsanger

En av de skutte reinsdyrene.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– All kalv antagelig tatt av rovdyr

Reinen tilhører sommersiidaen Skaiddaduottar som har tilhold på Stabbursnes. Det er særlig to reineiere i siidaen som er rammet.

Det ble søndag gjennomført åstedsundersøkelser der reinene er funnet. Det skutte reinene ligger i et stort område med nesten 1 mil mellom ytterpunktene. Det er konstatert at det er benyttet grovkalibret rifle.

– Vi antar at alle de skutte reinsimlene har hatt kalv. Trolig er disse tatt av rovdyr etter at moren ble skutt, skriver politioverbetjent Per Valved hos Reinpolitiet i Vest-Finnmark, i en pressemelding.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.