Akutt mangel på lærere – et nytt nettverk kan være redningen

Behovet for samisktalende ansatte er økende landet over. Nå skal 13 kommuner delta i et unikt prosjekt som kan ha alt å si for det samiske språket. Kommunalsjef Inga-Lill Sundset jubler.

Inga-Lill Sundset, same og fersk bystyrerepresentant i Bodø.

GLAD: Inga-Lill Sundset har stor tro på at et nasjonalt samarbeid kommer til å styrke samisk språk og kultur.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Det er svært vanskelig å få tak i nok samisklærere og barnehageansatte, og det kjempes hardt om de få som finnes.

Samiske elever kan oppleve å være uker og måneder uten samisklærer. Også i samiske barnehager er det prekær mangel på samisktalende ansatte.

Derfor opprettes det nå et samisk kommunenettverk. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunesektorens organisasjon og Sametinget.

I nettverket deltar alle 13 kommuner som er innlemmet i samisk språkforvaltningsområde. Dette er kommuner der samisk språk er likestilt med norsk.

En av disse er Hattfjelldal kommune i Nordland.

– Det er kjempebra og på tide. Vi er mange kommuner som ikke klarer å ansette folk med samisk kompetanse. Derfor er dette viktig.

Det sier Inga-Lill Sundset, Kommunalsjef i oppvekst og kultur i Hattfjelldal kommune. Hun er lettet over at de nå slipper å sitte alene med utfordringene.

– Spesielt for oss i de sørsamiske kommunene er det ofte snakk om den ene samisk språklige læreren. Derfor er det bra at det opprettes en arena for samarbeid. På den måten unngår vi konkurranse om den ene, forklarer Sundset.

Rådhuset i Hattfjelldal kommune, Nordland.

SAMARBEID: Hattfjelldal dal er en av 13 kommuner som nå skal samarbeide med å gi et tilstrekkelig samisk tilbud.

Foto: Hattfjelldal kommune

Et akutt behov

Sametinget var til stede under åpningen av nettverket.

De har jobbet lenge for å sette i gang samarbeidsprosjektet, da kommunene har vært bekymret for at de ikke klarer å gi det tilbudet de skal.

– Akutt mangel på samiske språklige fagpersoner er en stor utfordring, sa sametingsråd Silje Karine Muotka under åpningen.

Silje Karine Muotka reinsølje

AKUTT: Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) understreker alvoret for det akutte behovet for samiske med fagkompetanse.

Foto: Pressebilde Sametinget / NRK

Hun mener prosjektet har alt å si for tilbudet til samer landet over.

Alle samer i Norge har rett til opplæring i samisk, og det er en av hovedutfordringene som finnes. For at det samiske språket skal overleve må man kunne tilby samisk undervisning.

Så veldig gode resultater

Kommunesektorens organisasjon (KS) har i oppgave å tilrettelegge samarbeidet mellom kommunene.

Det skal arrangeres samlinger der kommunene møtes for å lære av hverandre.

En av de største fellesutfordringene er å rekruttere samisk språklige ansatte i barnehage, skole og helsesektoren. Dette er en av mange temaer de nå skal jobbe sammen om.

Seniorrådgiver i KS, Hege Tangen Christensen forteller at de har hatt veldig gode resultater av lignende opplegg.

– Tre av de 13 kommunene hadde et lignende samarbeidsprosjekt. Basert på de resultatene så vi at et nettverk var nødvendig. Vi så blant annet at de hadde mange felles utfordringer men ingen arenaer.

Samisk flagg

MANGELVARE: Samiske fagpersoner er mangelvare i Norge. De involverte håper at det nye samiske kommunenettverket kan være med på å styrke tilbudet.

Foto: Heiko Junge / NPK

Flere tar utdanning

Størst mangel på samisktalende er det i lule- og sørsamiske områder. Begge språkene er merket som alvorlig truet i UNESCOs språkliste.

Nord Universitet har tatt dette på alvor.

– Et eksempel er nybegynnerkurset i sørsamisk med 15 studieplasser, som i høst hadde 45 søkere. Det er en voldsom fremgang som vi er veldig fornøyde med, sier Førstelektor Asbjørn Kolberg.

Asbjørn Kolberg, Førstelektor Nord Universitet

ILDSJEL: Asbjørn Kolberg har vært en av ildsjelene for å skape og tilby utdanninger i sør og lulesamisk.

Foto: Nord Universitet

Kolberg har jobbet lenge for å tilby samisk utdanninger. Til høster tilbyr de flere utdanninger som kan bidra til rekruttering av samiske fagpersonell.

– De opprettes barnehageutdanning med samisk profil. Det skal fokuseres mye på det samiske i studiet, men det tilrettelegges også til at ikke samiskspråklige kan søke, sier han.

Korte nyheter

  • Samisk TV-serie vant pris

    NRK Sápmis TV-serie «Agnete jienáda/ Agnete bruker stemmen» vant kategorien beste TV-program i Northern Character TV og filmfestival som ble arrangert i Murmansk lørdag kveld. Regissør Biret Ravdna Eira tok imot prisen. – Det var veldig uventet å vinne denne prisen. Jeg er så takknemlig for at Agnete ville fortelle sin historie og om sine følelser i serien. Og jeg er takknemlig for at jeg fikk jobbe med denne serien, sier Eira som har skrevet manus og hatt regi i serien. Se hele serien i NRK TV her, eller les historien om Agnete her. Loga dán ođđasa sámegillii dá.

    Biret Ravdna Eira