105 vindmøller i reinbeiteland

Onsdag vedtok kommunestyret i Vefsn å gå inn for at Mosjøen vindkraftverk skal få tillatelse til å bygge inntil 105 vindmøller i Reinfjellet.

vindmøller i Solund

Illustrasjonsbilde av vindmøller.

Foto: Sula Kraft AS/ Vestavind Kraft

– Jeg er skuffet, fordi dette kan være slutten for reindriftsnæringen min, sier reineier Torstein Appfjell.

Reineieren i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har ikke gitt opp kampen, selv om kommunen tillater utbyggingen i deres kalvingsområde.

– Kampen er ikke over. Vi skal skrive en høringsuttalelse som går i mot utbyggelsen, sier Appfjell.

Ordføreren i Vefsn i Nordland er klar over konsekvensen for reindriften, men han har tro på en løsning som begge næringene kan leve av. Det er NVE som tar den endelige beslutningen om å gi konsesjon til kraftverket eller ikke.