1031 millioner til samiske formål

Regjeringen foreslår å bevilge 1 031 194 000 kroner til samiske formål i statsbudsjettet 2019. Regjeringen og Sametinget har blitt enige om at det fra 2019 etableres en ny budsjettordning, hvor de årlige overføringene til Sametinget i hovedsak samles under én post. Sametinget vil med dette få større handlingsrom til å prioritere mellom ulike virkemidler.