Nortura: – Tror vi klarer å selge unna alt

Det er 100 tonn frossen reinkjøtt igjen i reguleringslageret. I løpet av juni kan lageret være tømt, ifølge Nortura.

Reinkjøtt i frysedisken
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Nortura har store forhåpninger om å klare å selge unna mesteparten av det såkalte reguleringslageret med reinkjøtt innen utgangen av juni, sier direktør for Norturas Totalmarked, Hans Thorn Wittussen.

Opprinnelig på 500 tonn

Reguleringslagret var opprinnelig på 500 tonn. Ifølge Nortura er det 100 tonn frossen finnbiff og småkjøtt igjen i lageret. Det ekstraordinære reguleringslageret ble opprettet høsten 2010 for at reineierne skulle kunne slakte, selv om det da var liten etterspørsel etter reinkjøtt.

Både staten og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) har tidligere uttrykt bekymring for hvilke konsekvenser et slikt lager vil ha for etterspørselen av reinkjøtt.

– Svært gledelig

Nils Henrik Sara
Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Nils Henrik Sara, leder for NRL er glad for å høre at reguleringslageret snart er tømt.

– Det er svært gledelig for oss å høre at etterspørselen av reinkjøtt har økt, som medfører at dette lageret nå tømmes, sier Sara.

Sara vil hedre de som har arbeidet med å få opp etterspørselen etter reinkjøtt.

– Spesielt vil jeg skryte av vårt eget markedsutvalgt som har gjort et godt stykke arbeid når det gjelder å få opp etterspørselen av reinkjøtt, avslutter Sara.

Oanehaččat

  • Almmái dovddastii

    Dakka viđe maŋŋá go váldui gitta, muitalii almmái buot. Maŋŋil de dovddastii máŋga eará seksuálalaš illástemiid. Dat boahtá ovdan diggemearrádusas maŋŋá go Romsalaš 50 jagiin duorastaga šattai háldogiddagassii njealji váhkui Davvi-Romssa diggegottis. Almmái lea áššáskuhttán rihkkun paragráfa 299 dan ođđa ráŋggáštuslágas maid rihkui diibmá čakčat. Dat mielddisbuktá seksuálalaš illásteami mánáide vuollel 14 jahkásačča, mii dan ođđa ráŋggáštuslágas buohtasta seksuálalaš veagalváldin. Nu čállá Nordlys.

Laster Twitter-innhold