10.000 goddeealli vuddjon jámas

Eai goassige ovdal leat nu ollu vuovderuiggut vuddjon jámas Norgga johtolagas go mannan bivdoáigodagas. Gaskal čavčča 2016 ja giđa 2017 vuddjojedje 5100 vuovderuiggu jámas togii dahje biilii. Dát lea 18 proseanta eambbo go jagi ovdal. Oktiibuot goddojuvvojedje 10.000 goddeealli johtolagas, earret eará gottit ja ealggat. Dáid muitala NTB.

Korte nyheter

 • Biskoper lover millionerstatning

  I Canada lover katolske biskoper å gi erstatning tilsvarende drøyt 20 millioner kroner til ofrene for overgrep begått ved kostskoler for Canadas urfolk. Pengene skal utbetales over fem år og gjøre bot for lidelsene elevene ble påført i kostskolene, heter det i en uttalelse fra biskopforeningen CCCB.

 • Ønsker tidligpensjon i Australia

  Aboriginen Dennis Fisher tar staten til retten for å argumentere for at urfolk i landet burde få tidligere pensjon siden deres forventede levealder er kortere, skriver Ap. Den forventede levealderen hos aboriginske menn er på 71 år, mens kvinner er 75 år.

  Det er over åtte år kortere for aboriginske menn sammenlignet med majoriteten, mens det er nærmere åtte år kortere levealder for aboriginske kvinner.

  Aborigineren Dennis Fisher tar staten i Australia til retten for tidligere pensjon for urbefolkningen i landet.
  Foto: AP
 • Dálkediehtu 2050:s suorggidahttá

  Meteorologalaš instituhtta lea geahččan movt dálkii sáhttá leat olggosoaidnit 2050:s. Fiktiivvalaš, muhto realisttalaš, dálkedieđus muitaluvvo temperatuvrraid birra mat sáhttet šaddat nu allat go 40 gráda Mátta-Norggas. Davvi-Norggas sáhttet ges šaddat eambo eanarihtot, dulvaduvvon jogat ja giddejuvvon geainnut.