-Flere tas ut i streik

Over 70 ansatte er foreløpig tatt ut i streik i tre samiske kommuner.

Streikende i Karasjok

Alma Helander (stående) er streikeleder i Karasjok.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Det er samekommunene Snåsa, Karasjok og Porsanger som merker at det er streik i offentlig sektor. Nå planlegger Fagforbundet å ta ytterligere flere ut i streik rundt om i landet. Mellom 25 og 30 tusen arbeidstakere i stat og kommune er tatt ut i streik, og konsekvensene merkes over hele landet. Natt til torsdag brøt meklingen, som omfatter 600.000 stats- og kommuneansatte.

Alma Helander

Streikeleder Alma Helander sier de neste som tas ut i streik i Karasjok er barnehageansatte.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Nå er barnehager stengt, sykehjem nedbemannet og politiet har lagt ned arbeidet. I Karasjok er ansatte i kommune administrasjonen som foreløpig er tatt ut i streik, og neste steg er barnehageansatte, forteller streikeleder, Alma Helander.

Lønnsøkninger og faste stillinger

Fagforbundet varslet torsdag kveld at de tar ut ytterligere 15.000 medlemmer i streik rett over pinse. YS trapper opp med rundt 500 i kommunene. Oslo kommune er foreløpig ikke i konflikt, der skal meklingen gjenopptas fredag.

Også arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne skal fortsette meklingen fredag. I Finnmark vil ytterligere 269 medlemmer av Fagforbundet tas ut i streik, mest sannsynlig fra tirsdag. Totalt 532 personer vil da være ute i streik i fylket.

– Vi krever høyere lønn og i tillegg har vi så mange som ikke får faste stillinger, og det går utover økonomien til folk, sier Helander. Natt- og helgetilleggene er også for lave, fortsetter hun.

Torsdag var 30 ansatte i streik i Karasjok, de fleste ansatte i administrasjonen. Helander opplyser at de neste som tas ut i streik, er kommunens barnehage ansatte.

Streikevakter i Karasjok

Streikevakter i Karasjok. Fra venstre: Frøydis Lindseth, Odd Markussen, Håvard Svendsen

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Streikestemningen hos oss er god og vi følger godt med på om kommuneledelsen tar inn stedsfortredere for oss, sier streikelederen.

– Prøver å tilrettelegge

– I første omgang merker folk at vi ikke har noen på service-kontoret. Vi prøver å tilrettelegge slik at befolkningen kan ta kontakt med de i kommunesystemet de ønsker å ta kontakt med, ved behov, sier rådmannen i Karasjok, Hilda Vuolab.

Rådmann i Karasjok, Hilda Vuolab

Karasjok Rådmann, Hilda Vuolab sier at de prøver å tilrettelegge for befolkningen under streiken.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Hør hva rådmannen i Karasjok sier om streiken:

Hun sier at kommunen ser an situasjonen, og at det er den tekniske tjenesten som vil bli berørt i denne omgang.

I hele landet er det mangel på f.eks. helsefagarbeidere, og på landsbasis kan det komme til å mangle opp til 30-40.000 arbeidstakere i helsesektoren. Det er tragisk for unge nyutdannede, som bare får tilbud om små deltidsstillinger, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og streikeleder i Molde, Anne Mari Mordal til NRK.

Sykepleier Svenn Ivar Simskar i Grane

De streikende krever flere helsearbeidere.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

Fakta om streiken i offentlig sektor:

Meklingen i lønnsoppgjøret for de offentlig ansatte brøt sammen natt til torsdag. Det innebærer streik blant over 25.000 ansatte i stat og kommune. Flere vil følge når konflikten trappes opp. Arbeidstakerorganisasjonene er samlet i de fire hovedsammenslutningene LO, YS, Akademikerne og Unio. De har hver sin forhandlingsdelegasjon i alle tre tariffområder. Motpart er staten ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet, kommunenes organisasjon KS og Oslo kommune.(Fakta: NTB)