– Nå må det skje noe

– Evenes og Skånland kommuner vil ikke prioritere prosessen med å bli samiske kommuner, sier Ann-Mari Thomassen (NSR)

Ann-Mari Thomassen (NSR)

Ann-Mari Thomassen (NSR).

Foto: Marit Elin Kemi / NRK

Ledere i språksenteret Várdobaiki er lei av å vente, og alene ha ansvaret for samisk språk og kultur i Evenes og Skånland.

Statssekretær for samiske saker, Raimo Valle er i helga på Márkomeannu-festivalen i Skånland. Det samiske senteret Várdobaiki grep derfor sjansen for å få fortgang i arbeidet med å innlemme Skånland og Evenes kommuner i forvaltningsområdet for samisk språklov.

I dag holdt de derfor et møte mellom ordførerne i Skånland og Evenes og statssekretæren for samiske saker.

Vardobaiki arrangerte et møte mellom Evenes- og Skånland-ordførere og statssekretær Raimo Valle.

(F.v) Evenes-ordfører Svein Berg, Statssekretær Raimo Valle og Evenes-ordfører Jardar Jensen.

Foto: Marit Elin Kemi / NRK

GULDAL: Hoahpuhit Evenassi ja Skaniid searvat

Utsatt saken i syv år

Både Skånland og Evenes kommuner sa for seks-syv år siden at de ville begynne å utrede en inlemmelse i området.

– Det har gått altfor lang tid siden kommunene sa at de ville starte arbeidet. Jeg tror at de rett og slett ikke vil prioritere dette, sier Thomassen.

Hun håper nå at ordførerne sørger for at saken legges frem for kommunestyret i nærmeste fremtid.

–Det er veldig mange barn og unge som nå har samisk på skoler og barnehager. Derfor må kommunene innse at det allerede er et stort behov for å kunne bruke språket også i offentlige sammenhenger .

Ordfører i Evenes Jardar Jensen vil ikke si at det har stått på viljen:

– Jeg skjønner at de er utålmodige, men dette er en prosess som vil ta tid. Det er fornuftig at vi bruker tid på det, for da vil vi ikke se de steile frontene vi har sett andre steder. Og nå har alle fått en større forståelse for hva dette innebærer og hvilke forpliktelser det medfølger.

Jensen mener at holdningen til det samiske er blitt atskillig bedre enn tidligere, som gjør det enklere å gå videre i prosessen.

Ønsker en annerledes modell

Ordfører i Skånland Svein Berg sier at de må se på innlemmelsen i samisk språkforvaltningsområde i en litt større sammeheng.

– Det samiske i området er fordelt på flere kommuner og to fylker. Klarer man å få til en regional ordning på dette, vil det passe mye bedre for oss.

Skånland-ordføreren benekter at det fins krefter i kommunepolitikken som motarbeider prosessen å bli en samisk kommune.

– Sånn som stemninga er nå, vil det ikke by på noen problemer, men språkforvaltningsområde har bare ikke vært tema i kommunen, sier Berg.

Statssekretær Raimo Valle er glad kommunen har kommet for å høre mer om en eventuell innlemmelse.

– Jeg kan ikke tvinge noen til å søke, men jeg oppfordrer selvfølgelig kommunene til å bli samiske kommuner. Det er mange samer her, og de behøver all den hjelp som kommunen vil gi når de tar del i området for språkloven.