Hopp til innhold

- Regjeringen bryter folkeretten og grunnloven

 - Regjeringen legger opp til lovbrudd når de foreslår strukturering av fiskefartøy under 15 meter. Det hevder Sametingsrådets fiskeritalskvinne Ann-Mari Thomassen.

Sametingsrådets Ann-Mari Thomassen
Foto: Sametingets pressebilder

Sametingsrådets Ann-Mari Thomassen mener at Stortingsmeldingen "Strukturpolitikk for fiskeflåten" er i strid med grunnloven og folkeretten.

- Dersom regjeringen og Stortinget overkjører interessene til det sjøsamiske fiskeriet vurderer Sametinget å fremme denne saken for folkerettsdomstolen, sier Thomassen.

Ikke grundig nok vurdert

- Det er klare brudd i forhold til grunnloven og i forhold til folkeretten i og med at samiske fiskerier er en viktig del av den sjøsamiske kulturen. Regjeringen har ikke gjort de vurderingene som man er forpliktet til å gjøre for å finne ut hva disse tiltakene vil ha å si for sjøsamisk kultur, sier Sametingsrådets Ann-Mari Thomassen.

 Regjeringen  legger opp til lovbrudd

Thomassen mener at hun har belegg for å hevde at regjeringen legger opp til lovbrudd. 

- Sametinget har gjort selvstendige, juridiske vurderinger, og i forhold til disse vurderingene så mener Sametingsrådet at her kan det være brudd på folkeretten og grunnloven.

Vurderer rettslig prøving

- Hvis vi ikke får gehør i Stortinget, så får vi vurdere å bringe dette inn for ILO-systemet, sier Thomassen.

- Til syvende og sist kan det til og med bli aktuellt å løfte saken til den folkerettslige domstolen.

Korte nyheter

 • Olles servodat morrašis

  –Dát lea čuohcá sidjiide buohkaide, dadjá Deanu gieldda sátnejođiheaddji Helga Pedersen maŋŋá go nuorra almmái duššai biilalihkohisvuođas Deanus duorastat čuovganeapmái. Lihkohisvuođabiillas lei maiddái nuorra nissonolmmoš fárus ja son sáddejuvvui buohccevissui. Su dili eai jáhke hedjonit ja sus ii leat heakkavárra. Sátnejođiheaddji Helga Pedersen dadjá, ahte jurdagat leatge dál lagamuččaid luhtte.

 • Almmái gávdnon duššan

  Badjel 60-jahkásaš almmái lea gávdnon jápmán ikte eahkedis Romssas Sáččás maŋŋá go lea gahččan Grypetippen-váris vulos. Lihkohisvuohta dáhpáhuvai ceakko duottareatnamis gos lei ain muohta. Bolesa dieđuid mielde olmmoš, gii albmáin lei vánddardan oasi mátkkis dat dieđihi ahte lei oaidnán albmá gahččamin vulos.

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK