NRK Meny
Normal

Mulighetsstudiet: 98 prosent uutnyttet areal. NRL-leder: - Vi finner oss ikke i å bli usynliggjort

Reindriftsleder reagerer sterkt på påstanden om at 98 prosent av Nord-Norges areal er ubrukt.

Rein som beiter på vidda.
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– I rapporten blir den samiske befolkning fullstendig usynliggjort, og jeg kan ikke akseptere at reindriftsområder blir sett på som uutnyttede arealer, for de er i aller høyeste grad i bruk, sier leder av Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma.

Denne uka ble det hevdet at 98 prosent av landarealene i Nord-Norge er mer eller mindre urørt. Påstanden kom i en såkalt visjonær mulighetsstudie , som dannet grunnlaget for debatten under konferansen «Agenda Nord-Norge».

– Kraftig provosert

Ellinor Marita Jåma
Foto: Roger Manndal

NRL-lederen er i likhet med sametingspresident Aili Keskitalo kraftig provosert over måten arealutnyttelse i den nordligste landsdelen ble framstilt under konferansen, der næringslivstopper, stortingspolitikere og statsministeren var blant deltakerne.

Jåma mener at arrangørene med slike tall bidrar til å skape urealistiske forventninger hos næringslivsaktører som sysler med utbyggingsplaner i Nord-Norge.

– Jeg synes at det er ganske alvorlig å gå ut med slike påstander, fordi med et slikt budskap lurer man selskaper som ønsker seg inn i de her områdene, for så enkelt er det ikke, de kan ikke bare åpne opp og utrydde en hel næring og et helt folk, sier Jåma.

– Tall fra SSB

Konsernsjef i Sparebanken Nord-Norge, Jan Frode Jansen, forstår at det fra samisk hold har kommet reaksjoner på at primærnæringenes utnyttelse av arealene i nord ikke er tydeligere poengtert i mulightesstudiet.

Han viser forøvrig til at studiet baserer seg på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Det tallet der er da SSB sin definisjon og i det tallet der er det da bebygd areal og landbruk, og så finnes det andre definisjoner og der synes jeg at Sametingspresidenten var veldig klar og tydelig på «Agenda Nord-Norge», og ga et viktig bidrag i debatten , sier Jansen.

Hvorfor var det viktig å overse reindriftas bruk av arealene i nord?

– Det var slett ikke hensikten, det her var et tall fra den offisielle statistikken fra SSB, og som blir kritisert veldig godt fra Sametingspresidenten, at reindrifta ikke er tatt hensyn til i det tallet, og det ble tydelig, sier Jansen.

– Tjener ikke samiske interesser

Erna Solberg
Foto: Jan Harald Tomassen/NRK

Statsminister Erna Solberg har også registrert at Sametingspresident Aili Keskitalo reagerte kraftig på at reindriftas bruk av arealene i Nord-Norge ikke var omtalt i dokumentet som dannet grunnlaget for debatten på «Agenda Nord-Norge.

Hun mener det fortsatt er viktig å ta hensyn til reindrift og andre primærnæringer ved næringsutvikling i Nord-Norge, men påpeker at også samer burde ha større fokus på næringsutvikling i nord.

– Det er ikke til norske samers interesse hvis det blir slik at det oppfattes at det ikke kan drives næringsutvikling i nord, at vi ikke kan sørge for sysselsetning, nye arbeidsplasser og utvikling av lokalsamfunn, sier Solberg.

Men er det riktig i denne sammenhengen å påstå at 98 prosent av arealene i Nord-Norge er ubrukt?

– Det er kanskje litt unyansert å si at 98 prosent av arealene er ubrukt, men de er ikke utbygd, det ville kanskje være riktigere å si det slik, sier Solberg.

– Ødelegger for barna

Statsministeren minner om at skepsis mot næringsutvikling og mineralutvinning fra samisk hold vil svekke de samfunn som også framtidige samiske generasjoner skal vokse opp i.

– En nei-linje på mineraler, på næringsutvikling, det er egentlig det samme som å svekke de områdene som man har barn som skal vokse opp i, sier Solberg.

I slutten av november møter hun leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma, for samtaler om næringas utfordringer og muligheter.

Samiske veiviser møtte Statsministeren
Foto: Mette Ballovara / NRK

– Har tapt store arealer

Det er Jåma som har tatt initiativ til møtet.

Hun mener det er på tide at også regjeringens øverste ledelse er klar over hvor hardt presset reindrifta er, blant annet fordi næringa har måttet gi fra seg bit for bit av beiteland på grunn av forskjellige utbygginger og aktiviteter.

– Det er viktig å lage en oversikt over hvor store arealer reindrifta i Norge har måttet gi fra seg til annen bruk over lang, lang tid, og det sier seg selv at en dag er grensen nådd, og da er det et være eller ikke være for reindrifta , sier hun.

Uttalelsene fra Solberg i kjølvannet av Keskitalos reaksjon på definisjon av bruken av Nord-Norges arealer, har ikke beroliget Jåma.

Tvert imot.

– Jeg kommer til å ha et tydelig budskap til statsministeren om at også samene eksisterer i det her området, og at de områdene som blir omtalt som uutnyttede er leve og bruksområder for et folk, sier Jåma.

Og legger til:

– Det er jo faktisk en grunn til at disse store områdene i Nord-Norge heller ikke er utbygd, det er jo fordi de brukes til noe annet, nemlig blant annet som beiteland for reindrift og jordbruk, sier Jåma.

– Vi vil også bidra

NRL-lederen skulle også ønske at arrangørene bak «Agenda Nord-Norge» hadde gitt reindrifta mulighet til å bidra på konferansen.

– Det er mange måter å utnytte naturressurser på, og det er det jeg mener er kjernen i denne saken, man kan ikke bare glemme et helt folk som har dette som leve og bruksområde, sier Jåma.

Ved planlegging av lignende konferanser forventer Jåma at reindrifta og representanter for andre samiske næringer slipper til med sine tanker om hvordan fremtidens Nord-Norge skal se ut.

– Det er viktig at også den samiske befolkningen får mulighet til å synliggjøre muligheter til å utnytte naturressursene på, sier Jåma.