Hopp til innhold

Norske samer vil ikke kaste ut svenske samer

Samene fra Sverige som har reinflokkene sine i Norge, får nå støtte fra samer i Norge. - Ikke jag ut reinen fra Troms, sier Norske Samers Riksforbund.

Svenske reindriftssamer nekter å forlate Norge
Foto: Klemet Anders Sara / NRK

- Sametinget bør komme med en henstilling til norske myndigheter om at det her kan skje overgrep overfor et folk som mener at de har rettigheter til det området de bruker, sier medlem av sametingsrådet, Ann Mari Thomassen

Fredag skulle de svenske reindriftssamene ha forlatt norsk territorium, men har nektet.

Samene fra Sverige mener det har retten til beiteområdene ved Altevann i Indre Troms.

- Vent med drastiske aksjoner

- Norge har ensidig innført et nytt rettighetsregime, og det kan man ikke gjøre. Vi må få fastslått hvilke rettigheter de svenske samene har før norske myndigheter går til drastisk aksjoner, sier Martin Urheim som er sametingsrepresentant fra Troms.

Han svarer kontant "nei" på spørsmålet om norske myndigheter skal sette i verk aksjoner for å få de svenske reindriftssamene ut av Norge.

- Det må ikke brukes makt for å kaste ut samebyene som de påstår å ha rett til disse områdene, sier Urheim.

- Offer

Også medlem av sametingsrådet, Ann Mari Thomassen, mener det er galt at norske myndigheter planlegger å bruke makt for å få de svenske samene ut av Norge.

- Norge kan heller påskjønne arbeidet som pågår i reinbeitekommisjonen som skal avklare reinbeitene mellom landene.

Thomassen mener at samene på begge sider av riksgrensen er offer for grensen nasjonalstatene trakk i sin tid.

- I strid med folkeretten

Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund drøftet saken, men landsmøtet sendte saken videre til landsstyret.

- De norske myndigheters agering i beitekonflikten ved Altevann er meget uheldig og i strid med folkeretten. Derfor vil NSR landsmøte henstille til norske myndigheter om respekt for identifiserte samiske rettsobjekter også når rettighetshaverne ikke er norske statsborgere, heter det i uttalelsen som sendes videre til landsstyret i NSR.

Korte nyheter