Hopp til innhold

- Naturlig at Staten forvalter reindrifta

- Det er ikke aktuelt å flytte forvaltningen av reindrifta til Sametinget, sier statssekretær Ola T. Heggem  i Landbruksdepartementet. 

GULDAL: Stáhta berre hálddašit boazodoalu

Staten bør fortsatt ha dette ansvaret, mener han.   

Ola T.Heggem , Statssekretær i Landbruksdepartementet

Statssekretær Ola T.Heggem

- Jeg kan ikke sa at det er aktuell politikk i det hele tatt å vurdere endring av reindriftsforvaltninga, sier Heggem. 

Under landsmøtet til Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) sist helg fremmet Olav Mathis Eira fra Indre Troms forslag om endring av reindriftsforvaltninga.

- Dagens forvaltning er et norsk system som ikke ivaretar våre rettigheter godt nok. Det aller beste er å la Sametinget overta forvaltningen av reindrifta, sa Eira.  

Naturlig at Staten forvalter

- Det er helt naturlig at reindrifta i likhet med all annen næringsvirksomhet er en del av det norske statssystemet og  statsforvaltningen, sier statssekretær i Landbruksdepartementet  Ola T. Heggem.

Han ser ingen grunn til å begynne å spekulere i om det er andre organer som burde overta forvaltningen av reindrifta. Heggem føler seg trygg på at de ulike avveiningene som gjøres i forhold til reindriftsnæringen er gjort på en god måte.

Overrasket over utspillet

Heggem er forundret over forslaget fra Eira:

- Jeg må si at det kom litt overraskende på meg at dette ble diskutert såpass høylydt under organisasjonens landsmøte, sier Heggem.

Han er også overrasket over at det til og med ble fremmet som et forslag under landsmøtet.

Korte nyheter

 • Hyttebrann ved Nyelv i Finnmark

  Nødetatene rykket ut til en hyttebrann mellom Karebotn og Nyelv i Finnmark natt til søndag. Ingen skadde i forbindelse med brannen. Det er kontroll på stedet, melder politiet i Finnmark på Twitter.

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK