- Naturlig at Staten forvalter reindrifta

- Det er ikke aktuelt å flytte forvaltningen av reindrifta til Sametinget, sier statssekretær Ola T. Heggem  i Landbruksdepartementet. 

GULDAL: Stáhta berre hálddašit boazodoalu

Staten bør fortsatt ha dette ansvaret, mener han.   

Ola T.Heggem , Statssekretær i Landbruksdepartementet

Statssekretær Ola T.Heggem

- Jeg kan ikke sa at det er aktuell politikk i det hele tatt å vurdere endring av reindriftsforvaltninga, sier Heggem. 

Under landsmøtet til Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) sist helg fremmet Olav Mathis Eira fra Indre Troms forslag om endring av reindriftsforvaltninga.

- Dagens forvaltning er et norsk system som ikke ivaretar våre rettigheter godt nok. Det aller beste er å la Sametinget overta forvaltningen av reindrifta, sa Eira.  

Naturlig at Staten forvalter

- Det er helt naturlig at reindrifta i likhet med all annen næringsvirksomhet er en del av det norske statssystemet og  statsforvaltningen, sier statssekretær i Landbruksdepartementet  Ola T. Heggem.

Han ser ingen grunn til å begynne å spekulere i om det er andre organer som burde overta forvaltningen av reindrifta. Heggem føler seg trygg på at de ulike avveiningene som gjøres i forhold til reindriftsnæringen er gjort på en god måte.

Overrasket over utspillet

Heggem er forundret over forslaget fra Eira:

- Jeg må si at det kom litt overraskende på meg at dette ble diskutert såpass høylydt under organisasjonens landsmøte, sier Heggem.

Han er også overrasket over at det til og med ble fremmet som et forslag under landsmøtet.