Hopp til innhold

- Myndighetene tenker på penger framfor fjordfiskerne

Kloakk fra oppdrettsnæringa og kommunenes utslipp av urensa kloakk kan utrydde fisken i fjorden, mener lederen i Kåfjord Fiskarlag.

Nesten ikke fisk i fjorden

- Om noen år er det ikke fisk i denne fjorden, sier leder i Kåfjord Fiskarlag.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

– Myndighetene gjør for lite for å bevare fisken i fjordene, de tenker mer på oppdrettsnæringens lønnsomhet, enn fisken i havet, sier Nils Samuelsen.

Ikke vært så dårlig fiske på 15 år

Leder i Kåfjord Fiskarlag, Nils Samuelsen

Leder i Kåfjord Fiskarlag Nils Samuelsen.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Nils Samuelsen har fisket i Lyngenfjorden i nærmere 50 år, og aldri før har han opplevd så lite fisk i fjorden som i år.

– For 15 år sida kunne man få opptil 150 kilo om dagen, forteller han.

Det begynte i tusenårskiftet at fisken begynte å avta i fjorden.

I dag fikk Samuelsen 40 kilo torsk med 20 garn.

Kloakk fra oppdrettsnæringa og husholdninga

Samuelsen mener at kloakk fra oppdrettsanlegg er en del av årsaken til at det er så lite fisk i fjorden. I tillegg renner Kåfjord kommunens kloakk urenset rett ut i sjøen.

Rådmann i Kåfjord, Einar Pedersen, kjenner ikke til tilfellet.

– Jeg kjenner ikke til om kommunens kloakk renner i sjøen uten at det er blitt renset, men jeg lover å sjekke dette, sier Pedersen.

Rådmann vil også ha dialog med Fiskarlaget og kommunens politikere om saka.

Redd fisken vil forsvinne fra fjorden

Leder i Kåfjord Fiskarlag har henvendt seg til både kommunen, Fylkesmannen og Sametinget uten å få svar.

Nå vurderer Samuelsen om man må gå direkte til Fiskeridepartementet for å få hjelp, for han er redd for at fjordfisket tar slutt om noen år, dersom myndighetene ikke gjør noe med saken.

– Det virker som myndigheter tenker mer på penger enn å berge fjordfiskerne, sier Samuelsen.

 • Hør intervju med Nils Samuelsen:
  Lite fisk i hjellene

  Nesten ingen fisk å få i Lyngenfjorden.

  Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Korte nyheter

 • Får ikke medhold i bjørneklage

  Miljødirektoratet støtter Statsforvalteren i Troms og Finnmark sitt avslag på skadefellingstillatelse av bjørn i Bardu.

  Det var før sommeren at kommunen søkte om fellingstillatelse på ei binne som over flere år har drept sau i området.

  Det er tidligere vedtatt at hun og hennes to avkom skulle flyttes til en rovdyrsone, men det lot seg ikke gjøre.

  I juli klaget Bardu vedtaket inn til Miljødirektoratet, som nå har svart at kommunen ikke får medhold i klagen.

  I brevet står det blant annet at søknaden til Statsforvalteren skal ha vært muntlig. Hovedregelen er at alle søknader om skadefelling skal sendes skriftlig.

  De viser videre til at rovviltregionen ligger under bestandsmålet for bjørn, og at felling av en binne ville ført til at bestanden ble ytterligere redusert og bestandsmålet vanskeligere å oppnå.

  Toralf Heimdal ordfører Bardu
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK
 • Ožžot sierra studeantaviesu

  Austrália álgoálbmogat ožžot vuosttas studeantaruovttu mii huksejuvvo sin várás.

  Gieskat leat almmuhuvvon tevnnegat das makkár viesu lea áigumuš hukset.

  – Viesui hábmedettiin leat geahččalan vuhtiiváldit álgoálbmogiid historjjá ja kulturárbbi, lohká arkiteakta Jefa Greenaway architectureau.com neahttasiidui.

  Studeantaviessu galgá huksejuvvot Sydney gávpogii.

  Sydney universitehta lea muhtun jagiid geahččalan hástalit aborigiinnaid ja eará álgoálbmogiid Austrálias lohkat universitehtas, čállá SVT Sápmi.