Hopp til innhold

- Sara respekterer ikke NSR

- Slik omtale som sametingspresidenten har måttet tåle offentlig, har jeg aldri hørt om før. Det sier leder i NSR, Silje Muotka. Hun mener visepresidenten er respektløs.

NSR-leder Silje Muotka
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

HØR: - Respektløst av visepresidenten

Lederen i Norske Samers Riksforbund (NSR) har vanskelig for å svelge det som har kommet frem i Sámi Radio de siste to dagene om visepresident Johan Mikkel Sara, da han blant annet har uttalt i en e-post at sametingspresident Aili Keskitalo er uten ryggrad.

- Uverdig personangrep

- Vi i NSR tar fullstendig avstand fra den uverdige formen for personangrep vi har sett eksempler på nå. Disse er av en slik karakter vi ikke kan vedkjenne oss, sier Muotka.

Hun uttrykker sin fulle og hele støtte til sametingspresident Keskitalo.

- Hun er vår fremste tillitsperson i det samiske samfunnet og vi krever respekt hennes innsats.

- Rydd opp selv

Lederen for Arbeiderpartiet, det største opposisjonspartiet på Sametinget, Egil Olli, synes at sametingsrådet selv må rydde i rekkene etter at visepresident-bråket har eksplodert, fordi det er snakk om interne saker.

- Dette må de selv finne ut av, sier han.

Korte nyheter

 • Cealká guovtti ukrainalaš guovllu sorjjasmeahttumin

  Ruošša presideanta Vladimir Putin lea julggaštan guokte ukrainalaš guovllu, Kherson ja Zaporizjzja, sorjjasmeahttumin. Nu dieđiha Reuters.

  Putina ágga dása lea ahte stuorra eanetlohku lea mielas šaddat oassin Ruoššas maŋŋá álbmotjienasteami, mii čađahuvvui mannan vahkkus. Oarjeriikkat fas dadjet ahte dát álbmotjienasteamit eai lean friddja jienasteamit, ja oaivvildit guovlluid ain gullat Ukrainai.

  Odne, bearjadaga, galgá ONa sihkarvuođaráđđi jienastit dohkkehitgo ovtta cealkámuša álbmotjienastemiid birra. USA ja Albania leaba hábmen árvalusa cealkámuššii, muhto čálus ii leat vel almmuhuvvon.

  Putina vurdet odne jo julggaštit njealji guovllu Ukrainas gullat Ruššii.

  Putin
  Foto: Kreml.ru
 • Boazodoalli áššehuhtton beanagoddin-áššis

  Stáhtaadvokáhtta lea áššehuhttán boazodoalli, gii heakkahuhtii Ismael Forsblom beatnaga Joatkkas čakčamanus diibmá.

  Nu čállá iFinnmark.

  Forsblom lei njoammilbivddus, go su beana, Kiira, jávkkai. Beana gávdnui báhččon ja goddon geađgge vuolde. Boazoeaiggát dadjá, ahte sus ii lean eará vejolašvuohta go báhččit beatnaga, go beana oaguhii su bohccuid. Ášši bohcidii garra reakšuvnnaid.

  Beatnaga eaiggát ii loga diehtit vuos maid áigu bargat áššiin viidásabbot, muitala son iFinnmárkui.

  Den finske støveren Kiira som ble drept nær Jotka
  Foto: Ismael Forsblom / Privat
 • 257.000 ruvnnu nuorra mátkeeallingründárii

  Sámediggeráđđi juolluda 257.000 ruvnnu doarjjan nuorra mátkeeallingründárii, Ida Jåmai (21). Jåma áiggošii álggahit mátkeealáhusa heasttain, čájehit Raarvihke sámi kultuvrra, árbevierud ja boazodoalo.

  – Juolludeami mihttu lea váikkuhit dasa ahte Jåma sáhttá álggahit sámi mátkeealáhusáŋgiruššama, juoga mii addá birrajagi doaimma, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Ida Marie K. Jåma
  Foto: Jenny krihke Dragsten Bendiksen / nrk