NRK Meny
Normal

- Barnevernet må ivareta samiske barns rettigheter

Terje Tretnes, medlem i Sametingsrådet mener at alle krefter må settes i sving for å rydde opp i et barnevernssystem som ikke ivaretar samiske barns rettigheter.

Terje Tretnes
Foto: Sametinget

Tretnes vil ikke kommentere saken som nettopp er behandlet i Indre Finnmark tingrett.

Bli ikke ivaretatt

Tretnes engasjerte seg i saken på prinsipielt grunnlag allerede da barnevernet i Karasjok omplasserte det samiske barnet på hemmelig adresse for et halvt år siden. 

- Samiske barns rettigheter ivaretas ikke i barnevernet, sa Tretnes da og viste til både internajonal rett og barnekonvensjonen som sier at barn ikke skal fratas kulturell og språklig identitet. 

GULDAL: Mánáidsuodjalus ferte vuhtiváldit sámi mánáid

- Seier for samiske barn

Nå sier Tretnes at det er en seier for samiske barn at retten dro frem både barnekonvensjonen, internasjonal og norsk barnevernslov for å sikre barnet en samisk oppvekst. 

- Jeg konstaterer at retten sier at barnevernsmyndighetene ikke tok tilstrekkelig hensyn til barnets kulturelle og språklige tilknytning da barnet ble hentet. At retten tok for seg barnekonvensjonen viser bare at samiske og andre urfolksbarn har et rettsvern som fungerer. Samiske barn har nemlig rettigheter, sier Tretnes.

Trenger mer kunnskap

Tretnes sier at Sametinget ikke vil følge opp denne enkelt saken, men sier at Sametinget hele tiden har jobbet med at barnevernsmyndighetene må jobbe for å tilegne seg kulturelle og språklige kunnskaper slik at de har grunnlag for å behandle saker som omhandler samiske barn.

Karasjok barnevernsleder har ikke vært tilgjengelig for kommentar.