Hopp til innhold

- Presidentens "reklamejobber" svekker Sametingets uavhengighet

Sametingspresident Aili Keskitalo har i vinter "kastet glans" over to kommersielle begivenheter. Nå reagerer opposisjonen på Sametinget og mener presidenten svekker Sametingets uavhengighet.

Presidenten og Olav Thon
Foto: Sara Ellen Anne Eira / NRK

 

Magnhild Mathisen (Ap).
Foto: Sametinget

- Fortsetter sametingspresidenten med dette kan hun bli en levende reklamefigur. Dette går utover Sametingets uavhengighet og tillit, sier Arbeiderpartiets sametingsrepresentant Magnhild Mathisen til Sámi Radio.

GULDAL: Magnhild Mathisen cuiggoda presidentta

Sametingspresident Aili Keskitalo synes hennes engasjement i kommersielle sammenhenger ikke er noen stor sak.

- Jeg stiller opp fordi Chess er en viktig bedrift for Kautokeino-samfunnet, sier hun.

Chess og Thon-hotels  

 

Presidenten med Chess-ballongen
Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Onsdag kveld gikk presidenten om bord i varmluftsballong til mobiltelefonselskapet Chess. 

GULDAL: Presidentta Chess-telefuvnda

Selskapet feiret fem års jubileet i Kautokeino og lanserte samtidig en ny tjeneste for samisktalende mobilbrukere .

Tidligere i vinter la presidenten ned grunnsteinen for det nye hotellet som Olav Thon bygger i Kautokeino .

Viktig for Kautokeino

Sametingspresidenten anser ikke deltakelsen ved Chess-markeringen som noen "stor sak".

- Bedriften er viktig for hjemkommunen min. Den har i fem år gitt mange og varige arbeidsplasser. Og når de i forbindelse med jubileet også åpnet et nytt samiskspråklig tilbud, valgte jeg å stille opp.

GULDAL: - Ii leat stuorra ášši

Heller ikke deltakelsen i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen er problematisk, synes hun.

- Jeg bor jo selv her, og derfor er det naturlig at jeg bruker fritiden min på slike arrangementer, sier Keskitalo.

- Må være forsiktig

Aps sametingsrepresentant Magnhild Mathisen mener slike oppgaver er noe kommunenes ordførere må ta seg av.

- Det kan reises tvil om vår uavhengighet til ulike kommersielle aktører, og dette er uheldig. Jeg mener det nå er på tide å lage etiske retningslinjer som skal gjelde for sametingspolitikerne, sier Mathisen til Sámi Radio.

- Betenkelig

Byråleder Tor Bertheussen i Ludens Reklamebyrå AS synes sametingspresidentens deltakelse på Chess-jubileet er "på kanten":

- Det kan oppfattes som hun tar parti med nettopp dette selskapet i forhold til for eksempel Mobil, Netcom eller Telenor, sier han til Sámi Radio.

Han understreker at det nødvendigvis ikke er galt å stille opp hvis dette bidrar til noe positivt for stedet.

- Men politikerne kan i ettertid komme i en vrien situasjon dersom utbygger for eksempel senere ønsker å utvide virksomheten.

HØR: - Toppolitikere skaper større oppmerksomhet

Større oppmerksomhet

Bertheussen sier selskapene bevisst jobber for å få kjente folk til å stille opp ved slike arrangement.

- Dette skaper større oppmerksomhet og det oppfattes som viktig, sier han.

Statoil-tur til Canada

Denne uken avdekket Sámi Radio at visepresident Johan Mikkel Saras reise til Canada ble betalt av Statoil.

I ettertid er det kommet fram at presidenten og resten av sametingsrådet hadde godkjent Saras sponsede tur.

 

 

Korte nyheter

 • 1,3 millijovnh Nøørjesne jiejkieh

  1,3 millijovnh almetjh Nøørjesne ij vientieh almetjh maehtie klijmajorkestimmien jeatjahtehtieh, akte orre EU-rapporte vuesiehtamme. Medtie 12.000 almetjh Nøørjeste, Irlanteste, Italijaste, Tysklanteste jïh Englanteste meatan pryövenassesne man nomme PERITIA.

  Professore Cathrine Holst jïh dotkije Torbjørn Gundersen tuhtjiejægan rovnege dan gellie Nøørjesne jiejkeminie dan bijre. Gåabpatjahkh pryövenassine barkeminie. Gundersen ij daajra manåvteste dan gellie Nøørjesne jiejkieh, bene daelie dah tjuerieh goerehtidh jïh vuejnedh jis dah maehtieh naan vaestiedassem gaavnedidh.

 • Terrengbrann i Nesseby

  Brannvesenet rykket ut til brann i terreng ved Holmvatnet i Nesseby rundt klokken 01:40 natt til søndag. Det skal være et lynnedslag som er årsaken til brannen. Skogbrannhelikopter ble rekvirert og klokken 06:50 jobbes det fortsatt med å slukke brannen.

 • SAS-raarahtallen jåerhkieminie

  SAS-raarahtallen måantan jåerhkieminie. Aejkiemieriem tsåahka 11 daenbiejjien lij, mohte dah ij sïemies sjidtieh. SASen girtieh ojhte dan hïeljien haelehten.

  Det er fare for pilotstreik i SAS
  Foto: Ismail Burak Akkan / NRK