Hopp til innhold

Visepresident Sara om sjefen sin: Presidenten mangler ryggrad

Visepresident Johan Mikkel Sara vurderte å bryte samarbeidet med Norske Samers Riksforbund (NSR) i fjor.

Nær brudd i fjor mellom Keskitalo og Sara
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I en intern e-post som Sara skrev til sametingsrådet 26. januar 2006, karakteriserer han sine samarbeidspartnere og president Aili Keskitalo knallhardt.

Han er "forundret over den manglende ryggraden til presidenten":

"Her gir man etter og legger seg på rygg for en pressgruppe som allerede forsyner seg godt av Sametingets budsjett."

Budsjett-strid

Bakgrunnen for e-postutblåsningen til Johan Mikkel Sara var behandlingen av 2006-budsjettet.

NSRs representanter fra Troms fikk gjennomslag for en bevilgning på 150.000 kroner til kulturhuset Várdobáiki. Både under behandlingen av budsjettet i Sametinget og i media i etterkant, stilte Johan Mikkel Sara seg undrende til denne bevilgningen.

Dette førte til opphetede reaksjoner fra blant annet en sameforening i Troms - Stuorranjar sameforening.

- Truet med mistillit

Reaksjonene fra NSR-politikerne Sara karakteriserer som "Skånland-gjengen", oppfattet han nærmest som mistillit.

"Jeg trodde også at det var en ikke-sak så lenge etter budsjettbehandlingen i Sametinget, men nå har man tydeligvis latt saken få de dimensjonene den har fått, og det er beklagelig. Jeg har forstått det dithen at nå er det fritt frem for alle og fronte saken, så jeg kommer til å uttale meg akkurat som det passer meg best.", skriver Sara i e-posten.

Og han avrunder slik:

"Nå har NSR folk truet med et mistillitsforslag. Bare det å bli truet med slikt fra de man har støttet til flertall, gir meg assosiasjoner om at man vurderer hele samarbeidet på nytt og ser på hvilke andre muligheter man har for å danne et flertall på Sametinget."

Bagatelliserte

Den interne konflikten i januar i fjor var nær ved å ende i "regjeringskrise". I media bagatelliserte partene striden og oppførte seg som gode venner.

E-postene som gikk fra visepresident Sara og rådsmedlem Terje Tretnes (Samefolkets parti), dokumenterer en annen virkelighet.

Ba NSR "rydde opp"

Tretnes ber NSR-lederne om å rydde opp i egne rekker:

Terje Tretnes
Foto: Sametinget

"Jeg støtter også visepresidentens uttalelser i ettertid der han beklager at et kulturhus får alene så mye økning og resten null, ikke engang økning i forhold til prisjusteringer. Det er her hele sannheten om det visepresidenten har sagt offentlig. Nå vil Stuorranjarga sameforening lage en ny sannhet, der de stiller mistillit til hele rådet. Derfor er dette meget viktig for NSR lederskap å rydde opp i dette før neste komitemøte og plenumsmøte"

Og meldingen fra rådsmedlem Tretnes er tydelig til NSR:

"Vi i rådet (meg inkludert) kan ikke jobbe der flere medlemmer av sametingsgruppen ikke har tillit til sin egen regjering.

Evaluerer samarbeidet

Onsdag kveld møttes samarbeidspartene for å evaluere samarbeidet.

Samarbeidet knirker videre - oppvaskmøte i kveld

En del av årsaken til møtet er også en e-post NSRs parlamentariske leder Lene Hansen sendte til visepresident Johan Mikkel Sara i forrige måned.

- Jeg kommenterer ikke detaljer, sier Sara om saken.

Korte nyheter

 • Cealká guovtti ukrainalaš guovllu sorjjasmeahttumin

  Ruošša presideanta Vladimir Putin lea julggaštan guokte ukrainalaš guovllu, Kherson ja Zaporizjzja, sorjjasmeahttumin. Nu dieđiha Reuters.

  Putina ágga dása lea ahte stuorra eanetlohku lea mielas šaddat oassin Ruoššas maŋŋá álbmotjienasteami, mii čađahuvvui mannan vahkkus. Oarjeriikkat fas dadjet ahte dát álbmotjienasteamit eai lean friddja jienasteamit, ja oaivvildit guovlluid ain gullat Ukrainai.

  Odne, bearjadaga, galgá ONa sihkarvuođaráđđi jienastit dohkkehitgo ovtta cealkámuša álbmotjienastemiid birra. USA ja Albania leaba hábmen árvalusa cealkámuššii, muhto čálus ii leat vel almmuhuvvon.

  Putina vurdet odne jo julggaštit njealji guovllu Ukrainas gullat Ruššii.

  Putin
  Foto: Kreml.ru
 • Boazodoalli áššehuhtton beanagoddin-áššis

  Stáhtaadvokáhtta lea áššehuhttán boazodoalli, gii heakkahuhtii Ismael Forsblom beatnaga Joatkkas čakčamanus diibmá.

  Nu čállá iFinnmark.

  Forsblom lei njoammilbivddus, go su beana, Kiira, jávkkai. Beana gávdnui báhččon ja goddon geađgge vuolde. Boazoeaiggát dadjá, ahte sus ii lean eará vejolašvuohta go báhččit beatnaga, go beana oaguhii su bohccuid. Ášši bohcidii garra reakšuvnnaid.

  Beatnaga eaiggát ii loga diehtit vuos maid áigu bargat áššiin viidásabbot, muitala son iFinnmárkui.

  Den finske støveren Kiira som ble drept nær Jotka
  Foto: Ismael Forsblom / Privat
 • 257.000 ruvnnu nuorra mátkeeallingründárii

  Sámediggeráđđi juolluda 257.000 ruvnnu doarjjan nuorra mátkeeallingründárii, Ida Jåmai (21). Jåma áiggošii álggahit mátkeealáhusa heasttain, čájehit Raarvihke sámi kultuvrra, árbevierud ja boazodoalo.

  – Juolludeami mihttu lea váikkuhit dasa ahte Jåma sáhttá álggahit sámi mátkeealáhusáŋgiruššama, juoga mii addá birrajagi doaimma, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Ida Marie K. Jåma
  Foto: Jenny krihke Dragsten Bendiksen / nrk