NRK Meny
Normal

- Mus lea nu miella čorget ruovttu!

Dál leat válgga huššat loahpaguvlui manname ja politihkkarat illudit dása.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo ii bovdešii gussid iežas lusa, go ii leat ollen árgabeaivvebargguid doaimmahit, válggaid geažil.

Foto: Malene Larsen Gaino / NRK

Ruovttubarggut bázahallet válggaid geažil.

– Ruoktu lea bázahallan. Mun in leat šaddan bassat ja čorget. Mun illudan dakkár praktihkalaš bargguid doaimmahit, dat šaddá hui somá, dadjá Ellen Inga O. Hætta.

Ellen Inga O. Hætta

Ellen Inga O. Hætta dadjá ahte ruoktu lea bázahallan. Son illuda praktihkalaš bargguid fas doaimmahit.

Foto: Malene Larsen Gaino / NRK

– Mus lea hui miella čorget ruovttus! Mus lea maid hui miella láibut, mun in leat geasis láibon, dušše rámbuvrras oastán. Mun illudan árgabeaibargguid doaimmahit fas, dadjá Aili Keskitalo.

Dan leat juo máŋga politihkkara dadjan, dat lohket juste dan seammá, dasto oažžu dušše jurddašit movt dis lea ruovttus?

– Mun in bovdešii gussiid gal ruoktot odne, muhto ihttá rájes gal soaittán, dadjá Aili ja bohkosa.

Ovdagihtii jienastan

Ellen Inga O. Hætta jáhkká ahte ollugat leat ovdagihtii jienastan, go eai leat nu olu olbmot leamaš Báktehárjjis daid beivviid.

– Ovdal goit lávii nu ahte sotnabeaivve leat mihá eambbo olbmot, go lea friddjabeaivi. Muhto ikte eai lean nu olu olbmot.

folketomt stemmelokale

Báktehárjjis eai lean galle jienasteaddji gaskabeaiveaigge.

Foto: Malene Larsen Gaino / NRK

Dál eaige oru nu olu olbmot?

– Gal dat lávejit šávihit maŋŋel dii. 16, go barggut nohket.

Skuvlabargu lea politihkkáriid jearahallat

Guovdageainnu nuoraidskuvlla oahpaheaddji Aslak Anders Gaino lei iežas ohppiid váldán mielde Báktehárjái jearahallan dihte politihkkáriid.

– Oahppit leat hui reflektert ja dihtet olu. Sis leat olu jurdagat ja oaivilat. Sii galget odne jearahallat politihkkáriid.

Aslak Anders Gaino

Aslak Anders Gaino lei iežas ohppiid váldán mielde Báktehárjái.

Foto: Malene Larsen Gaino / NRK

Dasa lassin galget oahppit oahppat movt galgá jienastit.

– Oahppit galget mu čuovvut go jienastan, vai besset oaidnit movt dat oassi doaibma.