NRK Meny
Normal

Roser Tysfjord-foreldre

Stortingsrepresentant Lena Jensen mener det er sterkt av et foreldrepar å reise en sak om seksuelle overgrep.

Hun ber myndighetene ta på alvor problemestillinger som et foreldrepar i Tysfjord reiser i et brev til statsministeren om seksuelle overgrep.

– Slike vanskelige saker må belyses bedre også i det samiske samfunnet, sier Jensen.

LES OGSÅ:Vil ha slutt på sex-overgrep

HØR: Politikernes plikt å reagere

Forslag til tiltak mot overgrep bør også omtales i regjeringens melding om norsk samepolitikk, mener stortingsrepresentant Lena Jensen (SV).

Ikke privat ansvar

SVs Stortingsrepresentant Lena Jensen
Foto: Stortingsarkivet/Scanpix

Et hvert overgrep mot et barn er veldig alvorlig som samfunnet må ta alvorlig, mener Jensen.

Hun synes at lokalsamfunnet også har et stort ansvar for å gripe fatt når det blir avdekket at barn og unge opplever seksuelle overgrep:

– Det verste man kan gjøre er å privatisere ansvaret for overgrep mot barn, sier stortingsrepresentanten.

– Også vi som politikere har et veldig stort ansvar, både lokalt og sentralt, å forme tiltak slik at slike overgrep ikke skjer i gjen, sier hun.

Et foreldrepar i Tysfjord har skrevet brev til statsminister Jens Stoltenberg og bedt om hjelp til å få slutt på seksuelt misbruk av barn i Tysfjord. De har opplevd at deres eget barn ble misbrukt og kjenner også til flere andre tilfeller av overgrep mot barn og unge.

Mer åpenhet

Jensen er opptatt av å presisere at slike overgrep skjer i alle samfunnslag og over hele landet. Likevel tror hun det er viktig at slike saker blir bedre belyst også i samisk sammenheng:

– Dette er en sak som regjeringen bør løfte inn i arbeidet med stortingsmeldingen om norsk samepolitikk, som legges fram på nyåret, sier Lena Jensen som selv er same.

– Det er en del vanskelige saker som vi er nødt til å problematisere og gå inn i fordi dette er vårt ansvar.

Hun roser foreldreparet fra Tysfjord for at de har tatt opp denne vanskelige saken. Derfor synes hun det er viktig at både kommunene, fylket, Stortinget og regjeringen setter denne saken på dagsorden nå. 

AID vurderer innspill

Arbeids- og inkluderingsdepartementet bekrefter at de har mottatt brev fra en privatperson vedrørende overgrep mot barn og ungdom i Tysfjord. De viser til at henvendelsen vil vurderes og besvares. Departementet presiserer videre at når det gjelder konkrete overgrepssaker, er dette saker for politiet.

– Stortingsrepresentant Jensens innspill er interessante, og de vil bli vurdert i det videre arbeidet med stortingsmeldingen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Martin S. Fredheim i AID.