Hopp til innhold

- Virker som at kommunen jobber mot oss

En av de eldste bedriftene i Kautokeino har ventet i 2 år på svar. Nå er eieren lei av å vente.

Kautokeino - Guovdageaidnu - sommer

Eier av Isan, John Isak Sara mener at kommunen må bli flinkere å tilrettelegge for næringslivet.

Foto: Malene Larsen Gaino / NRK

– Jeg mener at kommunen jobber bevisst mot næringslivet i Kautokeino, sier John Isak Sara.

Sara er eier av Isan som selger snøscooter, ATV, kikkerter og varmepumper. Selskapet Isan AS har vært i Kautokeino siden 1986.

Ventet i 2 år - venter fortsatt

John Isak Sara har planer om å utvide bedriften, men det kan ta lengre tid en forventet.

John Isak Sara
Foto: Privat

– For 2-3 år siden fikk vi tildelt større tomt til bedriften vår Isan. Utvidelsen skulle skje for å sikre arbeidet til våre syv ansatte. Vi hadde også planer om å utvide bedriften med fem ansatte, sier Sara.

Men dette skulle ta lengre tid en forventet.

– Kommunen har ikke tid å måle opp tomta som vi har mast på i to år. Vi har også tatt kontakt med teknisketat og politisk ledelse i kommunen, uten å ha fått hjelp, sier Sara.

John Isak tok senest i juni kontakt med kommunen om å høre hvor lang tid det kan ta før tomta er målt opp. Dette svarte de han.

– Jeg fikk svar fra kommunen i juni. Men svaret var at man ikke kan være sikker på å få oppmålt tomta denne sommeren heller, sier Sara.

Robeklista har skylda

Kommunepolitiker Ann Catharina Lango forklarer at fokuset for kommunen har vært å få kommuneøkonomien i balanse etter å ha vært i underskudd i flere år, og da har næringspolitikken automatisk blitt nedprioritert.

– Hittil har ikke kommunen hatt noen offensiv næringspolitikk. Grunnen til det er at kommunen vil få bedre økonomi etterhvert, fordi det jobbes med å komme seg vekk fra ROBEK-registeret, forklarer Lango.

Men Lango mener at kommunen burde satse på næringspolitikk når økonomien blir bedre.

Les om familien som måtte flytte: Flyttet 13 mil for å realisere drømmen

Halvtimes arbeid

John Isak Sara er oppgitt over behandlingen bedriften har fått fra kommunen.

– Det er jo virkelig trasig at kommunen jobber mot næringslivet, sier Sara.

Han mener videre at arbeidet med å måle tomta ikke tar mer en halvtime.

– Jeg har vært med på å måle tomt før, så jeg vet at det ikke tar mer en 30 minutter. Så jeg lurer virkelig på hvordan det styres i kommunehuset vårt, avslutter Sara.

Tomta vil bli målt

Leder i teknisk etat i Kautokeino kommune, Pål Norvoll, lover å ordne opp i saken.

– Tomta vil bli målt i høst, når vi får folk med kunnskap og erfaring kommer tilbake på jobb etter sommerferien, sier han.

Korte nyheter

 • Ohcalan veahki sámevaši vuostá

  Sámediggeráđis Runar Myrnes Baltos lei ikte čoahkkin kultuvra- ja dásseárvoministtarin Anette Trettebergstuen. Fáddá čoahkkimis lei sámi vašši ja cielaheapmi mii lea čuožžilan maŋŋel Fovsen-miellačájeheami Oslos muitala Runar Myrnes Balto:

 • – Jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj

  Jus åro Nordlándan, Finnmárkon jali Vestlándan de la stuoráp máhttelisvuohta trafihkan vahágahttet jali jábmet. Dav vuoset ådå rappårttå majt duola degu Stáhta rahtedåjmadak la tjállám. Adnet ienep gasskojuogadimijt ja vuolep vuodjemfárta stádajn, nav vaj dat dahká la binnep máhttelisvuohta jåhtulagán vahágahttet jali jábmet Oslon, Rogalándan ja Trøndelágan.

  – La alármma midjij gå rappårttå nav javllá, javllá fylkkaoajvve Vestlándan Jon Askeland guovdásjbelludagás.

  Guovllojådediddje Jasska Trafihkan Nordlándan Kari Vassbotn javllá moadda rahtijs la ájggá biggidum​, nav vaj ij la udnásj jåhtulagáj hiebadum.

  – Dat dahká rahte li giettse. Ælla saje rahtebielijn, dav majt gåhttjop «tilgivende sideterreng», stuora åsijs mijá rahtijs. Nav jus ierit rahtes vuojá, de vuojá juovvaj, várráj jali nuorráj. Dát dahká rahte li ienep várálattja, subtsas Vassbotn.

 • Eanetlohku vuosttilda ahte turbiinnat gaikojuvvojit

  44 proseanta 1000 olbmos vástidit ahte sii eai doarjjo Fovsen-ákšonisttiid gáibádusa gaikut bieggaturbiinnaid Fovsenis, čállá VG. Dát boahtá ovdan iskosis maid Respons analyse lea čađahan VG ovddas. 33 proseanta vástidedje ahte sii dorjot ákšonisttiid gáibádusa, ja 23 proseanta vástidedje ahte eai dieđe.

  NSR Nuorat jođiheaddji Elle Nystad dadjá VGii ahte son jáhka boađus livčče earálágan jus olmmošvuoigatvuođat livčče oassi gažaldagas.

  – Dát gažaldat lea bieggafámu birra. Livččiidet sáhttit jearrat ahte dorjot go ahte bieggaturbiinnaid gaikojuvvojit «danin go dat leat olmmošvuoigatvuođarihkkun». Livčče miellagiddevaš oaidnit livččiidet go oažžut eará vástádusaid de, dadjá Nystad.

  Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.
  Foto: Rasmus Berg