Hopp til innhold

- Ikke lenger Ap-prinsessa

Ap-nestleder Helga Pedersen er i kjempehumør før hun legger fram partiets program søndag ettermiddag. Ikke alle politiske kommentatorer er like begeistret.

Helga Pedersen på Ap-landsmøtet
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Stein Kåre Kristiansen

Stein Kåre Kristiansen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

TV2s politiske redaktør Stein Kåre Kristiansen viser til at Pedersen ble håndplukket av Jens Stoltenberg.

Ikke blitt "den nye Gro"

- Hun ble applaudert inn i partiet som "den nye Gro" som Dagsavisen skrev. Det er hun ikke blitt. Hun har ikke innfridd forventningene. Selv om det ikke er en aktuell problemstilling nå, nevnes hun ikke som en arvtaker etter Stoltenberg. Helga Pedersen er ikke lenger kronprinsessa i Ap som hun etter planen skulle ha vært, sier Kristiansen til NRK.

NRKs politiske medarbeider Per Arne Bjerke synes også Pedersen har vært anonym. Han sier dette henger sammen med at Fiskeridepartementet ikke er så ofte fremme i mediene. Likevel sier Bjerke:

- Hun har klart å turnere kystbefolkningen på en god måte. Den som sitter som fiskeriminister, er den som får mest klagesaker og bråk når det gjelder enkeltsaker. Der har Helga Pedersen klart å holde ro, og fått kystbefolkningen med seg på en god måte. Men det er jo ikke i dette departementet noen blir "superkjendis".

- Har ikke mislykkes

VGs politiske redaktør Olav Versto synes ikke Helga Pedersen har mislykkes.

- Hun gjør en god jobb i kulissene. Hun har jo jobbet fram programmet for de fire neste årene, og det ser ut som hun der har gjort en god jobb.

VG-redaktøren mener det er for lettvindt å si at hun ikke gjør en god jobb fordi hun ikke synes i den offentlige debatten.

Politisk redaktør Arne Strand i Dagsavisen sier Helga Pedersen har gjort en god jobb som nestleder i Ap.

Arne Strand

Arne Strand i Dagsavisen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Men hun har ikke klart å markere seg. Jeg tror dessuten ikke Helga Pedersen har ambisjoner om å gå helt til topps i partiet.

- Knusende ro

Helga Pedersen som er fra Vestertana i Finnmark, ble valgt til nestleder på landsmøtet for to år siden. At noen av landets fremste politiske kommentatorer mener hun er for lite synlig, ler hun av.

- Dette er noe jeg tar med knusende ro. Jeg er opptatt av å gjøre den jobben jeg har fått på en best mulig måte. Så får folk velge å like det eller ikke. Jeg er veldig fornøyd med å ha fått fram et program i samarbeid med hele partiorganisasjonen, sier Pedersen til NRK.

Hun understreker at Jens Stoltenberg står ikke på valg.

- Han er vår partileder og statsminister i mange år til. Derfor ønsker jeg ikke å være med på en diskusjon om hvem som skal overta etter ham.

- Feil å ikke skifte departement

Arne Strand i Dagsavisen tror det var en feil av Pedersen å ikke skifte departement da regjeringen ble rokkert.

- Et tyngere departement ville gjort henne mer synlig i den offentlige debatten og i det offentlige bildet. Jeg tror hun har tenkt det slik at det er fiskeripolitikken som er viktigst for landsdelen, og dermed har hun gjort en stor tjeneste for landsdelen og partiet, sier han.

Fiskeriministeren sier omtrent det samme som den politiske redaktøren.

- For meg har det vært viktig å være i et departement som er viktig for det nordnorske landsdelen og hele kysten. Jeg synes vi har fått til utrolig mye i den tiden vi har sittet.

Helga Pedersen er klar over at Fiskeridepartementet ikke gir full telling i mediene.

- En pris å betale

- Det er åpenbart en pris å betale. Det er ikke fiskeri og kysten som ligger Akersgatas hjerte nærmest. Det er ikke dette som gir mest uttelling i VG og Dagbladet. Likevel mener jeg at det har vært et helt riktig valg av meg og partiet at jeg har hatt ansvaret for dette departementet, sier hun til NRK.

Tanaværingen har et avslappet forhold til sin egen politiske karriere.

- Min egen karriere er av underordnet betydning. Jeg skal prøve å gjøre en best mulig jobb for partiet.

Arne Strand mener Helga Pedersen har mange år til å bygge seg opp som lederkandidat. I dag ville hun imidlertid hatt små sjanser til å bli ny leder.

- Skulle Aps landsmøte ha valgt ny leder i morgen, så tror jeg partiet ville valgt Jonas Gahr Støre. Men hva som vil skje om fem-seks år, det er det for tidlig å si noe om, sier Strand.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK