NRK Meny

- Ii lean suoládeamen bohcco

Boazočatnan-áššis mas boazu lei čadnon čihkosii, oarje-Finnmárkkus, lei čadnon lávžžiin gitta mas lei namma. Boazopolitiijat leat gažadan albma geasa lávži gullá. Son lea čilgen boazopolitiijaide ahte son ii lean suoládeamen, muhto lei čatnan bohcco gitta vai ii mana sin ellui. NRK Sámi dieđuid mielde áigu bohcco eaiggát otná beaivvi mielde váidit ášši politiijaide.