Vuostálastá gáržžideami

Finnmárkku fylkamánni mielas ii leat riekta gáržžidit dušše mearraluossabivddu, jus das galgá ávki fertešii eará luossabivddu maid gáržžidit.

Ill.foto: Laksefiske
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Luonddu luossanálli sáhttá jávkat jus luossabivdu ii gáržžiduvvo, ja danin lea Luondduhálddašandirektoráhta árvalan ahte Deanuvuonas ja Finnmárkku riddoguovlluin galgá gáržžidit luossabivddu.

Harald Muladal

Harald Muladal

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Mii eat doarjjo dán árvalusa, go oaivvildat ahte fertejit rádjet luossabivddu maiddái Deanučázádagas, lohká Finnmárkku fylkamánni guollehálddašeadji Harald Muladal.

GULDAL: VUOSTÁLASTÁ GÁRŽŽIDEAMI

Luondduhálddašandirektoráhta árvala gieldit bivdit mearraluosa Finnmárkku rittus ja Deanuvuonas oktiibuot mánuin.

– Luosaid maid Deanuvuonas sestet, han liikká goddojuvvojit Deanučázádagas, deattuha Muladal.