Normal

Reindriftssamer føler seg hjelpeløse mot mineralgiganter

- Vi forteller hva vi mener, men verken bergmesteren eller mineralselskapene bryr seg om det, sier reindriftssamene. Onsdag kommer et av verdens største selskap på besøk.

Tøff kamp mot mineralselskap
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Hans Ole Nilsen Eira er oppgitt. Han er leder i et av reinbeitedistriktene i Vest-Finnmark som opplever presset fra selskapene som er på jakt etter gull og andre mineraler.

- Vi har skrevet brev og fortalt at vi er imot virksomhet som kan føre til at vi mister nye områder, men vi blir ikke hørt.

GULDAL: Hans Ole Nilsen Eira

Kommer til Sameland

Onsdag kommer representanter for et av verdens største selskap til Karasjok for å møte Sametinget.

Anglo American er et av flere selskap som nå for alvor vil gjøre sitt inntog på Finnmarksvidda. Sametinget skal orientere hvilke lovverk som gjelder og hvordan selskapene skal forholde seg til samiske interesser.

Sametinget har i tidligere møter med mineralselskap, anbefalt selskapene å lage etiske retningslinjer som ivaretar urfolksperspektivet.

GULDAL: - Vuosttildit mineraldoaimmaid

- Samiske interesser skal på et så tidlig tidspunkt som mulig varsles om tiltakene, sier sametingspresident Aili Keskitalo. 

- Kjemper alene

Hans Ole Nilsen Eira føler seg alene i kampen mot de store selskapene.

I fjor sommer etablerte reindrifta selv et selskap - Veahkki BA - som skal hjelpe til med å verne områdene mot annen virksomhet som kan skade reindrifta.

- Ettersom Aslak J. Eira har overtatt ledervervet i Veahkki BA, er det mulig å ha større tillit til selskapet. Jeg synes det var betenkelig at Anne Cathrine Rørholt var leder der ettersom hun er kona til en som har interesser innen mineralvirksomhet, sier Nilsen Eira til Sámi Radio.

Nå håper han på mer hjelp fra Veahkki BA i kampen mot selskapene.

I området til Hans Ole Nilsen Eira skal selskapet Nordic Mining ASA mute.

I tillegg til er International Gold Exploration, Store Norske Gull AS og Anglo American Exploration i Finnmark.