- Gore fortjente prisen

- Jeg er glad for at USAs tildligere visepresident og miljøentusiast,  Al Gore, og FNs klimapanel fikk Nobel fredspris sist fredag, sier leder i Ealat, Ole Henrik Magga.

Ole Henrik Magga
Foto: Klemet Anders Sara / NRK
Ole H. Magga

Ealat prosjektleder Ole H. Magga

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

- Jeg synes at dette er særdeles bra, for klimaspørsmålet bør settes i fokus.

Den beste måten å gjøre det på, er nettopp å tildele en slik fredsspis, sier Magga  som er leder av reindriftas miljøprosjekt,  Ealat.

GULDAL: Ilus go Gore oaččui ráfibálkkašumi

Al Gore.
Foto: YURIKO NAKAO / SCANPIX

Det har kommet ulike reaksjoner på  årets prisutdeling, men Magga presiserer at han synes at utnevnelsen var helt riktig.

LES OGSÅ: Fredspris til Klimavarslere

Tidligere har også Samerådet gitt sin støtte til Gore og FNs klimapanel.

LES OGSÅ: Fornøyd med klimapris

- Bør settes i Fokus

Magga tror at årets fredspris vil ha positiv innvirkning på reindrifta, men en slik fokus på miljøet, vil også ha stor betydning for mange andre.

- Klimaarbeidet trenger mer forskning, få klarhet i hva det er som skjer, og hvor fort. Det virker som om klimaet endrer seg mye fortere enn det vi alle hadde trodd, avslutter Ole Henrik Magga.

 

Oanehaččat

  • Ii čađat čáhcefápmo-prošeavtta

    Troms Kraft fitnodat ii áiggo čađahit plánejuvvon čáhcefápmo-prošeavtta. Diibmá attii Oljo- ja energiijadepartemeantta doaibmalobi vai besset hukset Stordal elfápmorusttega Moskavutnii, Lulli-Romsii. Dát rusttet livčče addán elfámu 7000 viesuide. 300 miljovnna divrras huksen ii leat dál šat áigeguovdil, danne go sisaboahtu el-rávnnjis lea unnán ja Troms Kraft ekonomalaš dili dihte, dadjá Troms Kraft buvttadeaddji Harry Løvberg.

  • Háliidit guollerusttega Áltái

    Fitnodat Cape Fish Davvenjárggas, Finnmárkkus, bargá dál oaččun dihte guollerusttega, Girenjárgii, mii lea olggobeale Álttá. Dán rusttegis áigot vuostáiváldit vilges guliid ja reappáid, muhto rusttet ráhkaduvvo vai sáhttet buvttadit goikeguoli maid. Álttá suohkanis ii leat odne oktage guolledustehus. Jus ásahit guollerusttega Girenjárgii, de šaddá dat rusttet dat viđat maid Cape Fish oamasta Finnmárkkus, ja maid sávvet doaibmagoahtit guovvamánus boahtte jagi rájes.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå