Hopp til innhold

Redd jentene gir blaffen

Kautokeinos ordfører Klemet Erland Hætta er redd ensidig fokusering på motorferdsel skremmer kvinnene fra å stemme.

Klemet Erland Hætta
Foto: NRK

"Med en uke igjen å forhåndsstemme, har valgkampen i Kautokeino nesten utelukkende handlet om motorisert ferdsel i utmark. Er det virkelig slik at de andre sakene ikke bør debatteres?" skriver ordføreren i sin blogg.

Han er redd dette fører til at jentene gir blaffen i kommunevalget.

– Enklere journalistikk

-Det finnes faktisk viktigere saker enn motorferdsel, men i det temaet er det er enklere å se forskjeller. For her er man enten for eller imot. Det er enklere journalistikk, mener sier Hætta.

I NRK Sámi Radios valgprogram fra Kautokeino ble det satt fokus på to temaer: motorisert ferdsel og mineralleting. Debatten ble også sendt på nett-TV.

Ordfører Klemet Erland Hætta, som stiller til gjenvalg for Sámeálbmot Bellodat (SáB), tror ikke at motorferdsel opptar like mange som det kommer fram i mediene.

– Bildet er mer nyansert

Valgforsker Marcus Buck er enig i at valg av temaer kan påvirke valgdeltakelsen, men sier at bildet er mer nyansert.

 

Valgforsker Marcus Buck tror jentene bryr seg om motorferdsel.

– Det er ikke sikkert at velgerne opplever valgkampen på samme måte som politikerne som står midt oppi den. En god del velgere skaffer seg informasjon på egen hånd.

– Motor også et jentetema

Buck er heller ikke enig i at temaet ikke opptar jentene. Han tror at motorisert ferdsel er viktigere i Kautokeino enn i andre kommuner fordi reindrifta berører mange flere enn de som jobber ute i naturen.

-Folk som i utgangspunktet ikke mener noe om saken, kan likevel bli interessert, fordi det har så store ringvirkninger i kommunen, sier valgforsker Marcus Buck

Korte nyheter

 • Ohcet lobi báhčit albasa Ivggus

  Guovddášbelodaga sámediggejoavku gohčču Dálkkádat- ja birasdepartemeantta bargat váttivuođaiguin maid albbas dagaha Ittunjárggas.
  Dan čállá Fremtiden i Nord.

  Maŋimuš áiggiid lea albbas dahje albasat speadjan bohccuid ja sávzzaid Ittonjárggas. Maŋŋebárgga bođii diehtu Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjis ahte Ivgu sávzaguohtunguovlu ii oaččo báhčinlobi.

  – Sihke boazodoallu ja boanddat ribahit misiid, áldduid, lábbáid ja sávzzaid boraspiriide ja gillájit nie stuorrát. Go ealáhusat ohcet heahkkalobi jávkadit speaddji boraspiriid, de ádjána menddo guhká ovdal go vástiduvvo sidjiide. Ja go ožžot vástádusa, de eai doala vástádusat deaivása, dadjá Kirsten Inger Anti ávisii.

  Les på norsk

  En ung gaupe er avlivet etter at den ble funnet påkjørt og skadet i Tvedalen i Larvik kommune.
  Foto: Helena Rønning / NRK
 • Massán misiid - besset báhččit ovtta goaskima

  Stállonjárgga orohat Siellahis Romssas lea ožžon lobi báhčit ovtta goaskima. Siiddas lohket sáhttit duođaštit ahte goaskin lea váldán unnimusat 40 miesi.

  Badjealmmái John Mathis Oskal lohká goaskima leat stuorra giksin sidjiide juohke jagi, muhto dán jagi erenoamážit.

  – Dát lea váivi, dát dagaha ollu lassibarggu, dát lea elliid biinnideapmi.

  Son jáhká maid váttisin nagadit báhčit goaskima ná maŋŋit giđđat.

  Kongeørn
  Foto: Kjartan Trana/NRK
 • Váhnemat: Unnit oahpahit šearpmaid bokte

  Masá bealli, 49 proseantta, váhnemiin geain leat mánát vuođđoskuvllas dáhtošit unnidit oahpahusa šearpmaid bokte. Dán čájeha Opinion ođđa iskkadeapmi.

  Dušše 4 proseantta dáhtošii eambbo oahpahusa šearpmaid bokte.

  Oslo váhnemat leat eanemusat vuostá atnit šearpmaid oahpahusas. Lohku lea 64 proseantta. Davvi-Norggas leat unnimusat vuostá, 38 proseantta.

  Olles 71 proseantta váhnemiin vuorjašuvvet das man ollu áiggi mánát ahte šearpmaid ovddas.

  Ráđđehus lea ge bidjan lávdegotti guorahallat mo váikkuha go mánát atnet ollu áiggi šearpmaid ovddas.

  Undervisning
  Foto: Lise Åserud / SCANPIX