Hopp til innhold

Redd jentene gir blaffen

Kautokeinos ordfører Klemet Erland Hætta er redd ensidig fokusering på motorferdsel skremmer kvinnene fra å stemme.

Klemet Erland Hætta
Foto: NRK

"Med en uke igjen å forhåndsstemme, har valgkampen i Kautokeino nesten utelukkende handlet om motorisert ferdsel i utmark. Er det virkelig slik at de andre sakene ikke bør debatteres?" skriver ordføreren i sin blogg.

Han er redd dette fører til at jentene gir blaffen i kommunevalget.

– Enklere journalistikk

-Det finnes faktisk viktigere saker enn motorferdsel, men i det temaet er det er enklere å se forskjeller. For her er man enten for eller imot. Det er enklere journalistikk, mener sier Hætta.

I NRK Sámi Radios valgprogram fra Kautokeino ble det satt fokus på to temaer: motorisert ferdsel og mineralleting. Debatten ble også sendt på nett-TV.

Ordfører Klemet Erland Hætta, som stiller til gjenvalg for Sámeálbmot Bellodat (SáB), tror ikke at motorferdsel opptar like mange som det kommer fram i mediene.

– Bildet er mer nyansert

Valgforsker Marcus Buck er enig i at valg av temaer kan påvirke valgdeltakelsen, men sier at bildet er mer nyansert.

 

Valgforsker Marcus Buck tror jentene bryr seg om motorferdsel.

– Det er ikke sikkert at velgerne opplever valgkampen på samme måte som politikerne som står midt oppi den. En god del velgere skaffer seg informasjon på egen hånd.

– Motor også et jentetema

Buck er heller ikke enig i at temaet ikke opptar jentene. Han tror at motorisert ferdsel er viktigere i Kautokeino enn i andre kommuner fordi reindrifta berører mange flere enn de som jobber ute i naturen.

-Folk som i utgangspunktet ikke mener noe om saken, kan likevel bli interessert, fordi det har så store ringvirkninger i kommunen, sier valgforsker Marcus Buck

Korte nyheter

 • Siste rettsrunde om gruvedrift i Kallak er avsluttet 

  Onsdag fortsatte den siste rettsrunden i Sveriges Høyeste forvaltningsdomstol i saken om gruveåpning i Kallak, det skriver SVT Sápmi.

  Nå skal regjeringen ta stilling til om regjeringens vedtak skal stå eller ikke.

  Vedtaket gir grønt lys til gruveåpning i Kallak, som ligger i utenfor Jokkmokk i Sverige.

  Siri Länta fra Jåhkågasska tjiellde var en av de som vitnet om hvilke konsekvenser gruva kan gi for reindrifta.

  – Det har vært to lange dager så nå blir det godt å komme hjem. Det har vært en uro for hvordan det skal bli, men jeg er også full av håp for at vi skal kunne stanse gruven, sier hun til SVT.

  Dommen forventes å komme i løpet av noen måneder.

 • Direktør i Helse Nord: – Jeg var ikke kjent med det dokumentet

  Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind (bildet til venstre, her sammen med styreleder Renate Larsen i Helse Nord) kom i dag med en kronikk der hun skriver «vi har ingen skjult agenda» etter at et internt arbeidsdokument fra Helse Nord ble lekket onsdag. I dokumentet sto det blant annet at Nord-Norge kan miste flere akuttsykehus.

  Til NRK sier direktøren at hun ikke hadde sett dokumentet før media skrev om saken.

  – Dette var et dokument på et tidlig stadium fra ei arbeidsgruppe som ikke har levert noe til oss enda. Så jeg var ikke kjent med det dokumentet da jeg hadde møte med kommunene.

  Arbeidsdokumentet viser hvilke alternativer som Helse Nord vurderer angående struktur og innhold i sykehusene.

  Det man skal vurdere er blant annet:

  Fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Kirkenes, Narvik, Lofoten og ved ett sykehus på Helgeland.

  Lind sier at dette dokumentet ikke må leses som en konklusjon.

  – Det er et dokument tidlig i en diskusjonsprosess.

  Skjønner du at folk for eksempel i Narvik, Gravdal og Kirkenes nå blir bekymret?

  – Det har jeg ingen problem med å skjønne. Alle er opptatt av gode helsetjenester. Vi har også presisert at uansett hva vi ender opp med av eventuelle endringer, så skal vi fortsatt gi gode likeverdige tjenester og ha god akuttberedskap framover.

  På spørsmål om noen akuttsykehus kan bli lagt ned, svarer Lind at hun ikke kan si noe om.

  – Men det som er helt åpenbart er at vi er nødt til å drifte annerledes enn vi gjør i dag.

  Adm. dir. Marit Lind og styreleder Renate Larsen i Helse Nord
  Foto: Barbro Andersen / NRK
 • Dáhttu kártejuvvot makkár eanadárbbut bohtet dálkkádatrievdama geažil

  Sámediggi váillaha analysaid ja kártema das makkár dárbbut šaddet eatnamiidda dálkkádatrievdamiid geažil.

  Nu daddjo áššečilgehusas dálkkádatrievdamiid áššái maid Sámediggi gieđahallá dievasčoahkkimis boahtte vahkus.

  Daddjo maiddái ahte ferte dárkilit guorahallat mo dálkkádatrievdamat ja doaimmat daid hárrái, čuhcet sámeriektái.

  Nu gáibida Sámediggi ahte sámiid vuoigatvuođat vuhtii váldojit boahtteáiggi dálkkádatbarggus, árvaluvvo áššečilgehusas.

  Støre + Muotka Sametinget
  Foto: Inga Máret Solberg Åhrén / NRK