Redd jentene gir blaffen

Kautokeinos ordfører Klemet Erland Hætta er redd ensidig fokusering på motorferdsel skremmer kvinnene fra å stemme.

Klemet Erland Hætta
Foto: NRK

"Med en uke igjen å forhåndsstemme, har valgkampen i Kautokeino nesten utelukkende handlet om motorisert ferdsel i utmark. Er det virkelig slik at de andre sakene ikke bør debatteres?" skriver ordføreren i sin blogg.

Han er redd dette fører til at jentene gir blaffen i kommunevalget.

– Enklere journalistikk

-Det finnes faktisk viktigere saker enn motorferdsel, men i det temaet er det er enklere å se forskjeller. For her er man enten for eller imot. Det er enklere journalistikk, mener sier Hætta.

I NRK Sámi Radios valgprogram fra Kautokeino ble det satt fokus på to temaer: motorisert ferdsel og mineralleting. Debatten ble også sendt på nett-TV.

Ordfører Klemet Erland Hætta, som stiller til gjenvalg for Sámeálbmot Bellodat (SáB), tror ikke at motorferdsel opptar like mange som det kommer fram i mediene.

– Bildet er mer nyansert

Valgforsker Marcus Buck er enig i at valg av temaer kan påvirke valgdeltakelsen, men sier at bildet er mer nyansert.

 

Valgforsker Marcus Buck tror jentene bryr seg om motorferdsel.

– Det er ikke sikkert at velgerne opplever valgkampen på samme måte som politikerne som står midt oppi den. En god del velgere skaffer seg informasjon på egen hånd.

– Motor også et jentetema

Buck er heller ikke enig i at temaet ikke opptar jentene. Han tror at motorisert ferdsel er viktigere i Kautokeino enn i andre kommuner fordi reindrifta berører mange flere enn de som jobber ute i naturen.

-Folk som i utgangspunktet ikke mener noe om saken, kan likevel bli interessert, fordi det har så store ringvirkninger i kommunen, sier valgforsker Marcus Buck