NRK Meny
Normal

- FeFo selger fiskekort ulovlig

– Finnmarkseiendommen (FeFo) har ikke rett til å selge fiskekort etter innlandsfisk innenfor Tanavassdragets nedslagsfelt slik de gjør det i dag.

Laksefiske i Tanaelva ved Storfossen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

HØR: NINA-forsker Morten Johansen

Dette hevder forsker Morten Johansen ved Norsk institutt for naturforskning - NINA, og henviser til lov av 1888 om fiskeri i Tanavassdraget .

– Ifølge denne loven, er det ingen andre enn Laksebreveiere i Tanavassdraget som har denne retten, forklarer Johansen.

Laksebreveiere er de som har rett til å fiske med garn i Tanavassdraget.

Et eget utvalg, såkalt Tanautvalget , har på vegne av norske myndigheter lagt frem forslag om en lokalforvaltning av Tanavassdraget. Dersom forslaget går igjennom, vil det nye organet, Tanavassdragets fiskeriforvaltning , forvalte hele den norske delen av nedbørsfeltet til den mektige Tanaelva. Finnmarkseiendommen vil dermed miste retten til å selge fiskekort etter innlandsfisk i samme område.

Styret i Finnmarkseiendommen er kritisk til at den lokale forvaltningen skal gjelde sidevassdrag og innlandsvann hvor det ikke går laks. Denne retten mener de tilhører Finnmarkseiendommen.

Finnmarkseiendommen ble opprettet av Stortinget i 2005 ved finnmarksloven. Områder i Finnmark som tidligere ble forvaltet av staten ved Statskog SF, ble da overført til Finnmarkseiendommen.

Morten Johansen mener at også Statskog har begått overgrep mot laksebreveiere når de har solgt fiskekort etter innlandsfisk innenfor Tanavassdragets nedslagsfelt.

Styreleder i FeFo, Harald Larssen, vil foreløpig avvente med å kommentere påstandene om overgrep inntil han har satt seg mer grundig inn i saka.