NRK Meny
Normal

- Historiens siste ordfører

Valgkommentator Nils Johan Heatta har liten tro på en framtid for Nesseby kommune.

Sameradiosjef Nils Johan Heatta
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Folketallet i Nesseby fortsetter å synke. 

Siden 1. januar i år er det blitt 15 færre nessebyværinger. 1. juli var det 869 innbyggere.

Folketallet 1. juli 2007  

- Dette kan være det siste valget i kommunen. Vedkommende som blir ordfører, kan være historiens siste i kommunen.

Nils Johan Heatta viser til befolkningsutviklingen og prognosene Statistisk Sentralbyrå (SSB) legger til grunn.

KOMMENTARA: Unjárgga

Stem på ditt parti

Folketallet stuper

NESSEBY-VALGET 2007

I 1951 bodde det omlag 1500 personer i Nesseby. 1. januar i år bodde det 884 i fjordkommunen i Øst-Finnmark. SSB mener at det i 2025 bare er 750 innbyggere i kommunen.

- Forsetter denne utviklingen vil ikke Nesseby ha en framtid som egen kommune lenger. Det er tvilsomt at kommunen makter å stansen dette, og det er en kjennsgjerning at folk blir ikke lenger i små kommuner. Unge mennesker vil til større steder, sier Nils Johan Heatta.

Heatta er sjefsredaktør i NRK Sámi Radio og kommenterer valget i de samiske kommunene.

Optimist

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Knut Store tror ikke på valgkommentatorens analyse.

- Jeg er optimist. Klarer vi å etablere nye arbeidsplasser, så vil nok ungdommen vende tilbake.

Ordførerkandidat Inger Kathrine Juuso medgir at kommunen ikke har maktet å etablere nok arbeidsplasser, men sier:

- Vi er på rett vei. Vi har mange prosjekter på gang. I tillegg er det nedsatt et utvalg som skal se på dette, og personlig har jeg store forventninger til utvalget, sier hun.

- Mister ungdommen

Ordførerkandidat Jarle Andreassen i Fremskrittspartiet innser utfordringene sameradioens valgkommentator viser til.

UNJÁRGGAS II LEAT BOAHTTEÁIGI

- Vi greier ikke å skaffe arbeidsplasser til ungdommen. Når de er ferdig med grunnskolen reiser de bort for å ta utdanning andre steder. Med høyere utdanning forsvinner de fra kommunen, sier han til NRK Sámi Radio.

Andreassen som tidligere var ordfører for Arbeiderpartiet, ønsker ikke å tallfeste når "smertegrensen" er nådd.

- Hvis man ikke greier å skaffe fagfolk til ledige jobber, så er det over og ut, sier Frp-kandidaten.

På stedet hvil

Nils Johan Heatta mener kommunepolitikerne i Nesseby snakker om det samme hvert fjerde år, men resultatene uteblir. 

- Ingen av ordførerkandidatene kan konkretisere hvilke nye arbeidsplasser de har i tankene. Begge vil videreforedle produkter fra primærnæringene og viser til blant annet fårekjøtt og reinkjøtt. Om dette har det vært snakk om i lang tid, men har ikke kommet seg videre med dette, sier Nils Johan Heatta.