- EDL farer med løgn

Nestlederen i Finnmark Arbeiderparti, Steinar Pedersen, hevder at organisasjonen EDL - Etnisk og demokratisk likeverd - farer med løgn og historiske usannheter.

Rektor ved Samisk høyskole, Steinar Pedersen
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

- Jeg har vært ganske forbauset over den historiefremstillinga som man finner på hjemmesida til organisasjonen, hvor man blant annet hevder at den språklige fornorsknings- og undertrykkelsespolitikken i forhold til den samiske bofolkninga ikke har eksistert, sier Pedersen.

GULDAL: - EDL gilvá giellásiid

EDL-leder Lars Hapalahti er uenig med Pedersen.

- Når han kaller det for løgn så tar han altfor hardt i. Vi kommer ikke med noen historiske feil. Ingen andre har påstått at vi har tatt feil.

- Vanskelig å skjønne

Pedersen synes det er en særdeles selektiv og feilaktig måte å fremstille historien på.

- For meg er det fryktelig vanskelig å skjønne at noen i dag, med alle den kunnskap man har om dette emnet, virkelig kan påstå noe sånt.

Pedersen vet at det er en kraftig påstand fra hans side å hevde at organisasjonen sprer løgner.

Her er EDL-artikkelen

Hapalahti mener fornorskningspolitikken gikk minst like hardt utover kvænene.

- Samene er ikke i noen særstilling i denne sammenhengen. Det må Steinar Pedersen ta inn over seg, mener han.

 

- Fordreining av faktiske hendelser

- Men jeg vet ikke om man har et bedre begrep på norsk enn det. Når man har en overveldende kunnskap, også forskningsbasert kunnskap, om fornorsknings- og undertrykkelsespolitikken i forhold til samisk språk og kultur som har vært ført, og når da folk hevder at en sånn politikk ikke har vært gjennomført, så tror jeg man skal bruke de begrepene som er mest betegnende på norsk om det. Og det er at dette er direkte usannheter og forsøk på å fordreie ting som faktisk har skjedd i forholdet mellom staten og den samiske befolkning. Når man later som om den forskninga ikke eksisterer, så er det ganske alvorlig, sier Pedersen.

Vil ikke endre

Lars Hapalahti vil ikke endre noe på hjemmesiden til EDL før de får en helt konkret henvendelse på hva som er feil.

- Steinar Pedersen må ta kontakt med oss, og så skal vi finne ut hva vi skal skrive. Vi har store folkegrupper i Finnmark som er like mye urfolk som samene i folkerettslig betydning, og disse har lidd like mye overlast som samene.

EDL-lederen mener Pedersen har rett til å hevde hva han vil.

- Hvis det er så alvorlig som han påstår, burde han ha tatt kontakt med oss, sier han.