Hopp til innhold

- Indiánat eai oamas dáid eatnamiid

- Mii skeŋket dáid eatnamiid indiánaide vai heitet gearjideames, lohká Norgga Gonagasa máhka Erling Lorentzen, gii ii mieđit indiánaid eanaeaiggádin.

Prinsesse Ragnhild og Erling Lorentzen
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Norgga Gonagasa mága fitnodat, Aracruz Celulose, dohkkeha Brasila justisministara mearrádusa ahte fitnodat ferte addit 11 000 hektara sturrosaš eatnama indiánaide.

- Dat mii dál lea dehálaš miidjiide lea ahte indianat eai šat gáibit eambbo eatnamiid, lohká fitnodaga vuođđudeaddji Lorentzen.

  GULDAL: Aracrus indiánaide

- Unnánaš gáibidahttá

- Go unnánačča vuos ožžot, de gáibidit eanet.

Das mii ballat ge dás duohko jus ii daddjoš dál čielgasit ahte guovlu ii leat gullan sidjiide, lohká Lorentzen.

- Riidalan 40 jagi

Guđalohtlogus ásahii son celulose fabrihka, Esperito Santo gulvui Brasialas.  

Aracruz cellulose
Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Dan rájes lea fitnodat ja guovllu eamiálbmogat riidalan eatnamiid alde, go indiánat oaivvildit sii leat biddjon eret iežaset guovllus čahkken dihte saji celulose fabrihkkái ja plantašaide.

Aracruz lea gis čuoččuhan ahte guovllus eai lean indiánat go sii bohte dohko, ja sii leat oastán eatnamiid lobalaš vuogi mielde.

Indiánat ieža oamasteaddjit

Distaga mearridii Brasila justisministár ahte dát guovlu gullá indiánaide, ja nu ferte fitnodat addit oktibuot 11 000 hektara indiánaide.

Justisministár mearridan

Lorentzen mielas lea dehálaš maid ministár lea cealkan, namalassii ahte fitnodagas dat lei oamastanvuoigatvuohta eatnamiidda. 

- Dasa lassin lohká  maid ministár ahte mii leat oastán daid lobalaš vuogi mielde, muhto fertet dál addit eatnamiid indiánaide vai dat riidu lohaphauvvošii, lohká Lorentzen.

- Eai oaččo eambbo

Aracruz Celulose direktevra Carlos Roxo lohká ahte sii dál áigot gáibidit dáhkádusa indianain mas lohpidit ahte eai šat gáibit eambbo eatnamiid fitnodagas.

Direktevra jáhká olahit dákkár soahpamuša, muhto lohká maid ieažet diggái mannat, jus nu ii geavaš.

Korte nyheter

 • Utbetaler to milliarder til fiskerne

  Denne uken utbetaler Norges Råfisklag to milliarder kroner til sine fiskere.

  Dette er utbetalinger for fangstene som er levert de siste to ukene i områdene fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør.

  Dette melder råfisklaget på sin hjemmeside.

  Vanligvis mottar fiskerne oppgjør for levert fangst etter 15 dager, men som en ekstra service i forbindelse med påske blir to milliarder kroner forskuddsbetalt.

  En større fiskebåt er på vei ut på Røstbanken.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Tåke hindrer redningsaksjon i Lyngen

  En kvinne skal være lettere skadd på Rottenvikbreen i Lyngen, skriver Framtid i Nord.

  Ifølge avisa skal et redningshelikopter ha forsøkt å hente ut kvinnen, men tett tåke har stått i veien så langt.

  – Akkurat nå er det ikke forhold for å hente ut med helikopter. Det kan bli aktuelt å bruke bakkemannskaper og da etter all sannsynlighet Røde Kors Hjelpekorps Lyngen, sier Håkon Kjøllmoen i Hovedredningssentralen til avisa.

 • Stor snøskredfare i Troms og Finnmark

  – Store naturlige skred kan løsne av seg selv. Unngå ferdsel i og nært skredterreng, skriver Varsom.no i snøskredvarselet i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Lyngen de kommende dagene.

  Det er nå sendt ut et rødt snøskredvarsel, som betyr at det er stor snøskredfare.

  Varselet gjelder foreløpig på torsdag og fredag.

  Mye nedbør og kraftig vind vil gi stor pålagring på et svakt snødekke. Store skred ventes å løsne naturlig, og de kan nå langt ut i flatere terreng.

  De kommende dagene er budskapet at folk bør unngå alt av skredterreng, også utløpsområder.

  Det er stor usikkerhet i nøyaktig hvor nedbøren treffer.

  – Per nå ser det ut som østre delene av regionen er mest utsatt, står det i varselet til Varsom.no.

  I varselet skriver de at skredene kan bli så store at de kan begrave en bil eller ødelegge et lite hus.

  Langs Finnmarkskysten er varselet på nivå 3. Det betyr at et nytt vedvarende svakt lag høyt i snødekket gjør at det er svært lett å løse ut skred. Derfor bør man også her unngå ferdsel i skredterreng.

  Det oransjevarselet gjelder på torsdag.

  Dette er snøskredvarselet som gjelder i Troms og Finnmark de kommende dagene.
  Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat