Nå er vi på vei!

- Vi ble enige om å sette i gang et kartleggingsarbeid av det samiske språket i kommunen. Målet er å styrke språket og kulturen, sier styremedlem i Alta Sameforening Silje Karine Muotka til NRK Sápmi.

Silje Karine Muotka

Styremedlem i Alta Sameforening, Silje Katrine Muotka var tilstede under dagens møte med den politiske ledelsen i Alta.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

I dag ble det holdt møte mellom Alta sameforening og Alta kommunes nye ordfører Laila Davidsen (H), samt den øvrige politiske ledelsen i kommunen.

Initiativtaker til møtet var Alta Sameforening, som mener at en innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde ikke vil påføre kommunen nevneverdige ekstra kostnader.

Les også: Ingen samisk utredning

Laila Davidsen

Den nye ordføreren har inntrykk av at det er dyrt å være en del av det samiske språkforvaltningsområdet.

Foto: Knut Åserud/Finnmark fylkeskommune

Før møtet var ordfører Laila Davidsen (H) klar på at en slik innlemmelse ikke ville være økonomisk gjennomførbar. Det holdt hun fast på også under dagens møte.

- Møtet gikk ganske bra, forteller Silje Karine Muotka styremedlem i Alta Sameforening. Vi diskuterte flere saker, og begge parter ble enige om at det samiske må styrkes i kommunen på et vis.

I følge Muotka skal det settes i gang et kartleggingsarbeid av det samiske språket i kommunen. Målet med arbeidet er å styrke det samiske i kommunen.

- Jeg synes det er gledelig at det nå er en politisk ledelse i Alta som sier seg villig til å bruke ressurser på en del kartleggingsarbeid av det samiske språket. Det er et viktig moment i arbeidet framover, sier Muotka.

Ser framover

Også spørsmålet om hvorvidt Alta kommune skal bli en del av det samiske språkforvaltningsområdet ble tatt opp i møtet.

Ja, vi var innom temaet, selv om dét ikke var hovedfokuset under dagens møte. Nå er jeg bare fornøyd med at vi har fått i gang en dialog og et samarbeid for å fremme det samiske språket, og ser fram til å begynne med arbeidet avslutter Muotka.

Kritiserer Sametinget

Per Edvind Varsi

Tidligere Sametingsrepresentant Per Edvind Varsi (AP) har selv fremmet saken tidligere, uten å få gjennomslag.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det er imidlertid ikke første gang temaet blir tatt opp i kommunen. Tidligere Sametingsrepresentant Per Edvind Varsi (Ap) har innad i partiet flere ganger foreslått en slik innlemmelse. Bestandig har den økonomiske biten kommet i veien for å få gjennomslag av forslaget.

– Jeg skulle ønske at Sametinget var litt flinkere til å dele ut informasjon til de aktuelle kommunene om hvor mye en slik innlemmelse faktisk vil koste. Da ville det vært mye enklere å diskutere en slik viktig politisk sak, avslutter Varsi.