Hopp til innhold

– Eahpesihkkarvuohta sámepolitihka ektui

Dát buolláhii digaštallama ikte mii bisttii tiimmu.

Jan Tore Sanner
Foto: Arne Fenstad / NRK

Sámeministtar ja gielddaministtar Jan Tore Sanner gárttai dustet ovtta nuppi falleheami opposišuvnna beales nugo dás sosialisttalaš gurutbellodaga Karin Andersena gažaldaga

ahte man guhkká áigu olgešbellodat dohkkehit ahte ovddádusbellodagas lea okta oaidnu sámepolitihkas, ráđđehusas ja de eará ges stuorradikkis.

Imaštit

Opposišuvnna bellodagaid áirasat imaštit manne ovddádusbellodat ii leat lávdegotti dokumeanttas searvan go ovtta deattuheapmái dahje dárogilli merknad gos fuomášuhttet ahte sámi kultuvra ja giella galggašii seailut, mii lea sullii seamma teaksta go mii čuožžu ráđđehus šiehtadusas,

Helge Andre Njåstad

Ovddádusbellodat áirras ja Stuorradikki gielddalávddegotti njunuš Helge André Njåstad oaivvilda opposišuvnna bellodagaid váidalit duššiid.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Das gos ovttajienalaš lávdegoddi muđuid deattuha ahte sámedikki ja ráđđehusa gaskasaš gulahallan ortnet – konsultašuvnna ortnet, galgá nannejuvvot lea ovddádusbellodat dieđihan ahte sii eai leat dien deattuheames mielde.

Dáhttot doalahit dán ortnega

Vaikko ráđđehusšiehtadusas gal lea cealkán ahte sii dáhttot doalahit dán ortnega vai Sámediggi árrat beasašii rávvet eisseválddiid das mii sámiide livčče dehálaš sierranas áššiin.

– Váidalit duššiid

Ovddádusbellodat áirras ja Stuorradikki gielddalávddegotti njunuš Helge André Njåstad oaivvilda opposišuvnna bellodagaid duššiid váidaleamen, go Ovddádusbellodat doahttala dan mii ráđđehus šiehtadusas čuožžu.

– Vaikko sii stuorradikkis eai searvva olgešbellodagain buot mearkkašumiide lávdegotti dokumeantas de ii rievdda ráđđehusa sámepolitihkka, lohká Njåstad.

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås

Bargiidbellodaga áirras Stein Erik Lauvås oaivvilda ahte ovddádusbellodat berrešii čielgasit dál dieđihit ahte sii hilgot iežaset sámepolitihka

Foto: Kathrine Brønn / NRK
– Berrešii čielgasit dieđihit ahte hilgot

Bargiidbellodaga áirras Stein Erik Lauvås gal oaivvilda ahte ovddádusbellodat berrešii čielgasit dál dieđihit ahte sii hilgot iežaset sámepolitihka dan botta go olgešbellodagain leat ráđđehusas,

ammes gártat nu mot dál ahte olmmoš sáhttá eahpidišgoahtit dáhttu go bellodat dattege heaittihit konsultašuvnna ortnega go eai vuollán searvat stuorradikki lávdegotti eanetlohkui ja cealkit ahte ortnet galgá bisuhuvvot ja nannejuvvot.

Korte nyheter

 • Venter 1.000 skiturister, men får ikke sendt SMS om snøskredfare

  De får ikke lov å sende ut SMS om snøskredfare på egenhånd, derfor ber nå Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen om en najsonal varslingstjeneste.

  – Justis- og beredskapsdepartementet må ta et overordnet ansvar for å sørge for skikkelig informasjon og varsling til alle som besøker Troms.

  To utenlandske skiturister omkom i skred i Lyngen og Nordreisa fredag. Begge stedene var det svært dårlig vær.

  – Det var tidenes dårligste 31. mars. Det var 10 meters sikt, og enda er det hundrevis av turister som beveger seg ute i fjellene. Det tyder på at vi ikke gjør en god nok jobb på forebygging. Jeg føler litt maktesløshet, vi opplyser overalt der vi har mulighet, sier Johnsen.

 • – Folk isolert av snøskred mangler mat og medisin

  Etter varsler om at mennesker isolert av snøskred mangler mat og medisiner, setter Finnmark Røde Kors alle frivillige i beredskap. Det melder Røde Kors i en pressemelding.

  – Vi har lørdag fått de første rapportene om at mennesker som er isolert ikke har tilgang på mat og i noen tilfeller medisiner, så det haster å få hjulpet mennesker som nå er rammet av de mange snøskredene, sier Anette Kristiansen Karlsen, distriktsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps i Finnmark.

 • Område i Nordreisa i Troms evakueres

  Politiet har besluttet å evakuere et område i Nordreisa i Troms.

  Området består av sju hus med totalt 18 beboere.

  – Det har gått flere skred i Kildalen. Det er ikke meldt om skredtatt bebyggelse eller personer. Politimester har besluttet evakuering av et nærmere definert område, etter faglig råd fra NGI. Befolkningsvarsling pågår. Kommunehuset på Storslett er mottak av evakuerte, skriver politiet på Twitter.