«Retten til land og vann»

– Finnmarkskommisjonens kartlegging av retten til land og vann i fylket kan ta 10 år lengre tid enn nødvendig. Det sier Jon Gauslaa, leder for kommisjonen. Med mer penger kunne de ha utredet flere områder samtidig. Men slik det er i dag, kan noen finnmarkinger måtte vente i 20 år til - for å få avgjort sine rettigeter.