NRK Meny
Normal

Priser og vilkår

Følgende priser og vilkår gjelder for kjøp av materiale fra Arkivsalg:

Priser:

Påsyns-dvd:

  • Foreninger/organisasjoner: 1.000 kr* for inntil 10 min.
  • Bedrifter: 2.000 kr* for inntil 10 min.
  • Bedrifter: 3.000 kr* for lengre innslag og hele program inntil 1 time.

*I tillegg kommer MVA

Medie- pg produksjonsselskaper:

  • Research: 750 kr* pr time
  • Overspillingskostnader til bånd: 1.800 kr* pr time (minimumskostnad 1/2 time, 1.300 kr*)

*I tillegg kommer MVA

Vilkår:

Følgende generelle vilkår gjelder for kjøp av materiale:

  • Materialet må bare brukes til det på forhånd avtalte formål
  • Det er kjøpers ansvar å klarere rettigheter som NRK ikke selv innehar
  • Kjøper er ansvarlig for krav fra eventuell 3.mann(part) som måtte oppstå i forbindelse med kjøpers bruk av materialet
  • Ved bruk av arkivklipp krediteres NRK
  • Ved bruk av stillbilder krediteres fotograf og NRK