Arkivsalg - private

Privatpersoner kan kjøpe stoff fra NRKs rikholdige radio- og tv-arkiv hos NRKs Publikumsservice.

Programsalg

Ønsker du å kjøpe klipp fra NRK-produserte program på tv eller radio, ta kontakt med Publikumsservice:

E-post: info@nrk.no

Tlf.: 23 04 70 00.

Les mer: Kjøp av radio- og tv-programmer til privat bruk