Rolv Christian Topdahl
Foto: Thomas Ystrøm / NRK

NRK Rogaland i 2017

Dramatikken under stortingsvalet var godt stoff. Det same kan seiast om årets største agurk, Trollpikken. Men 2017 var også året då FM vart sløkt. Reaksjonane var mange. NRK Rogaland markerte det med å sende radio 24 timar i strekk.

12. september 2017. Valgthrilleren nærmar seg slutten. I over eit døgn har Øystein Langholm Hansen (Ap) og Aleksander Stokkebø (H) kjempa om det siste stortingsmandatet frå Rogaland. Langholm Hansen trakk det lengste strået. Med nokre få stemmer vart det fast plass på Løvebakken for fagforeiningsleiaren frå Stavanger.

Øystein Hansen og Aleksander Stokkebø

Svært få stemmer skilde Øystein Langholm Hansen (Ap) og Aleksander Stokkebø (H) når det galdt å kapra den siste stortingsplassen for Rogaland. Langholm Hansen trakk til slutt det lengste strået, medan Stokkebø blei første vara for Høgre.

Foto: ANDERS MINGE MARIE VON KROGH/STAVANGER AFTENBLAD

Stortingsvalet er og blir ei viktig satsing for NRK Rogaland. Gjennom ei grundig dekning før, under og etter prøver vi å gje publikummet vårt eit godt grunnlag for å halde seg opplyste om og i demokratiet vårt.

NRK sine overordna mål er å styrke og utvikle demokratiet, og å samle og engasjere alle som bur i Norge. Dette er noko vi strekker oss mot å gjere i arbeidet vårt. Først og fremst gjennom val av saker og satsingar.

Direkte frå Rogaland

2017 var året då vi såg dei første teikna på at oljenedturen var i ferd med å snu. Oljeøkonomien er noko som påverkar mange av dei som bur i fylket vårt, og det er difor viktig for oss å dokumentere konsekvensane.

Dette har vi gjort gjennom møter med gründerar og industriarbeidarar, arbeidsledige og huskjøparar, studentar og ekspertar. Endringane på sørvestlandet kjem ofte tidlegare enn andre stader i landet, og vi har difor kjent på ansvaret med å formidle desse historiene til eit nasjonalt publikum.

5000 sauer skal hentes ned fra heiene.

I 2017 blei sauesankinga i Sirdal ein del av direktesatsinga til NRK Rogaland. Der hadde vi også ute vår eigen dronefotograf Arild Eskeland.

I NRK Rogaland forsøker vi å sjå etter nye moglegheiter til å nå ut med innhaldet vårt. I januar i fjor innførte vi såkalla direkteteam frå morgon til kveld.

Først og fremst har publikum merka dette ved at vi nesten dagleg har hatt direkteinnslag i TV-sendingane våre på kveldstid. Men i tillegg er lista vår lav for å sende direkte på nett eller TV gjennom dagen.

Mellom anna sende vi frå gjenreisinga av Trollpikken, sauesanking i Sirdal, Solamøtet, filminnspeling på Preikestolen, cupkampar i fotball, folkemøte, pressekonferansar, Modskonserten på Viking stadion, landbruksdebatt og sendingar i samband med stortingsvalet. Vi laga også ei fellessending om Vestlandet saman med dei andre distriktskontora.

Direkte frå Trollpikken

6. juli 2017 var ein av fleire dagar NRK rapporterte direkte frå Trollpikken i sommar.

Pris for beste lokale sendeflate

Vi har dyktige programleiarar i NRK Rogaland. Beviset på dette er at Øystein Ellingsen og Johan Mihle Laugaland vart tildelt den høgthengande radioprisen, Prix radio, for årets beste lokale sendeflate. Radiomiljøet vårt har også utmerka seg ved å stå i bresjen for fleire store satsingar gjennom fjoråret.

Øystein Ellingsen og Johan Mihle Laugaland vant prisen for beste lokale sendeflate.

Her får Johan Mihle Laugaland og Øystein Ellingsen vita at dei har vunne Radio Prix sin pris for beste lokale sendeflate.

I februar fylte vi Stavanger konserthus med publikum og artistar som hylla dei gylne musikkåra 1984 og 1985. I april inviterte vi heile fylket til dugnad under slagordet «Hele Rogaland rydder», og i juni markerte vi overgangen til DAB gjennom ei 24-timar lang maratonsending.

Ryddedugnaden samlet inn enorme mengder med søppel som var kastet i naturen.

Folk over heile fylket blei med då NRK Rogaland oppmoda til storstilt ryddeaksjon.

Sjølv om vi når mange gjennom våre sendingar på radio og TV, har vi også utfordringar. Vi slit med å nå fram til eit yngre publikum.

På radio og TV har vi forholdsvis høg snittalder blant våre lyttarar og sjåarar. Det skal mykje til å endre dette biletet. Medievanane er i kraftig endring, og vi jobbar difor aktivt med å snu deler av vår produksjon frå radio og TV til nett.

Vi veit ikkje så mykje om kva aldersgrupper vi når på nettet, men vi veit litt om engasjementet i sosiale medium, då først og fremst via kven som bruker oss på Facebook.

Otto Voldsund på morgonmøte

Kven er det som engasjerer seg i NRK Rogaland sine saker på sosiale medium. Det er noko av det redaksjonssjef Otto Voldsund prøver å ha kontroll på.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Kven er vi?

NRK Rogaland sitt hovudkontor ligg på Ullandhaug i Stavanger. Universitetet i Stavanger, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Ipark og Måltidets hus er våre nærmaste naboar.

NRK Rogaland

NRK Rogaland held til i det gamle steinbygget på Ullandhaug.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Til våren startar også bygginga av det nye universitetssjukehuset i Stavanger like ved. Vi er det einaste fylkesdekkande mediehuset i Rogaland, og vi har ein ambisjon om å levere innhald som er interessant både for eit lokalt og eit nasjonalt publikum.

Vi er i dag 47 fast tilsette, tre av dei arbeider på lokalkontoret vårt i Haugesund. Dei har hovudansvaret for dekninga av Haugalandet. I 2017 hadde NRK Rogaland eit budsjett på 34 millionar kroner. Om lag 90 prosent av dette er lønskostnader.

Tilsette i NRK Rogaland 2017
Foto: NRK

Radio

Digitaliseringa av radioen tok mykje av merksemda vår i 2017. 21. juni vart FM-nettet sløkt i vår region. Det markerte vi med ei 24-timar lang radiosending frå studioet på Ullandhaug.

Programleiarparet Øystein Ellingsen og Johan Mihle Laugaland heldt det gåande frå klokka 12 til 12 neste dag. Svært mange gjestar var på lufta, og det historiske døgnet vart markert ved at FM-nettet vart sløkt på direkten.

NRK-duoen markerte overgangen til DAB i 24 timer

Kva har dette fått å seie for oppslutninga vår? Digitaliseringa av radioen har gjeve publikum eit langt større radiotilbod enn tidlegare. Mange kanalar er no tilgjengelege, og fleire har funne seg sine nye favorittstasjonar. Vi veit også at det er ein del som enno ikkje har gått til innkjøp av DAB-radio heime eller i bilen. Vi er likevel nøgde med oppslutninga vår, og reknar med at vi gradvis vil kunne vinne tilbake noko av det tapte.