Vurderer siktedes psykiske tilstand

Politiet vil vurdere om den siktede 32-åringen var tilregnelig i gjerningsøyeblikket. – Siktedes helsetilstand og opplysninger i saken tilsier at en må avklare hans psykiske helsetilstand i gjerningsøyeblikket, sier Erik W. Rand, påtaleansvarlig jurist i Sør-Vest politidistrikt.