Hopp til innhold

Vurderer å utsette bygging av ny barneskole

Foreldre på Storhaug har lenge ventet på ny skole i bydelen. Men nå kan hele prosjektet bli utsatt.

Nylund skole

Det er for trangt på Nylund skole mener foreldrene i FAU.

Foto: Nylund skole

Argumentene for at en ny skole er på sin plass er mange.

– Vi mangler grupperom til spesialundervisning, og på SFO er det altfor trangt, sier Kari Vestbø, FAU-leder ved Nylund skole på Storhaug i Stavanger, som reagerer på at byggingen kan bli utsatt.

Etter planen skal skolen stå ferdig i 2019, men nå vurderer administrasjonen å utsette byggingen, ifølge Leidulf Skjørestad, som er kommunaldirektør.

Lavere vekst på Storhaug

Etter en sterk befolkningsvekst de siste ti årene, har utviklingen nå flatet ut på Storhaug. Grunnen er at det bygges færre boliger i Østre bydel enn ventet, noe som igjen skyldes nedgangen i oljeindustrien.

– Boligbyggingen har gått noe langsommere enn vi tenkte for ett år siden. Derfor går vi nå gjennom elevtallutviklingen på ny, for å være trygge på at vi bygger ny skole når vi trenger den, sier Skjørestad.

Den nye skolen på Storhaug blir en mindre skole med to klasser på hvert trinn. Kommunen har ennå ikke skaffet tomt til bygget. Rådmannen har tidligere foreslått å bygge skolen på Midjord, men politikerne vil helst ha den på Urban sjøfront i Østre bydel.

Vil utvide skolene

Men før det bygges noe som helst, skal administrasjonen se på om kapasiteten på skolene Nylund og Storhaug kan utvides.

– Vi mener at den nye skolen burde stått klar for noen år siden, fordi det er for trangt på skolen. Hvordan en byskole skal få til økt uteareal og flere grupperom, blir utfordrende, sier FAU-leder Vestbø.

Administrasjonen forbereder nå en sak til formannskapsmøtet 15. oktober. Vestbø håper politikerne da kjenner sin besøkelsestid.

– For to uker siden arrangerte FAU, idrettslaget Brodd og Nylund skole en politikerdebatt. I den debatten sa samtlige partier at de ville bygge ny skole på Storhaug. Det lovet de. Nå har det gått to uker, og det har vært valg. Jeg håper ikke de glemmer så fort, sier hun.

Lover maksimal fremdrift

John Peter Hernes

John Peter Hernes (H) er leder i kommunalstyret for oppvekst i Stavanger.

Foto: Maren Ege Tjoflåt / NRK

– Storhaug vil fortsette å vokse, så jeg ser for meg at vi jobber videre med å planlegge en ny skole på Storhaug, sier John Peter Hernes (H), som er leder i kommunalstyret for oppvekst i Stavanger.

Han var til stede på valgmøtet på Midjord den 8. september. Hernes fastholder at det kommer ny skole på Storhaug, men vil ikke utelukke at byggingen kan bli utsatt.

– Jeg tenker det er viktig å ha maksimal fremdrift i dette, men det er klart at vi ikke kan bygge en skole som blir stående halvtom, sier han.

Flere nyheter fra Rogaland

Tomine Walmsness

Sjå distriktsnyheitene 19:45